Pregled aktivnosti organizacija Crvenog križa na području Tuzlanskog kantona u odgovoru na pandemiju

<3 Organizacije Crvenog križa koje djeluju na području Tuzlanskog kantona aktivno su uključene u Krizne štabove općina, gradova i kantona, kao Štabove Civilne zaštite po čijim naredbama i odlukama se realizuju aktivnosti.

Kroz rad na terenu  i mrežu volontera i uposlenika, organizacije Crvenog križa na području TK realizovale su niz aktivnosti koje se odnose na obilaske pojedinaca koji zbog aktuelnih naredbi ne napuštaju svoje domove, nisu u mogućnosti da se brinu o sebi ili su staratelji u porodicama sa više djece, te su ujedno u stanju socijalne potrebe. U proteklom periodu distribuirano je oko 300 prehrambenih paketa, 48 porodica podržano je jednokratnom novčanom donacijom, posjećeno je oko 120 porodica/pojedinaca, kao i realizovano preko 250 različitih usluga (odlazak u kupovinu, dostavljanje redovnih mjesečnih terapija, briga i pomoć za osobe treće životne dobi i sl.)

U skladu sa naredbama štabova Civilne zaštite u nekoliko organizacija Crvenog križa (Čelić, Doboj Istok, Gračanica) formirani su mobilni timovi koji u saradnji sa Centrima za socijalni rad provode aktivnosti na pružaju pomoći ugrožein kategorijama građana. Organizacije CK općina Banovići, Gradačac, Kalesija, Kladanj, Lukavac, Sapna, Srebrenik, Teočak, Tuzla i Živinice u skladu sa naredbama svoje aktivnosti realizuju kroz rad osoblja i volontera, kao i rad mobilnih timova u nekoliko organizacija, u okviru kojeg pružaju usluge različitim kategorijama građana. Organizacije CK općina/grada Živinice, Lukavac i Tuzla koje imaju Centre za njegu i pomoć u kući nastavile su opservirati redovne korisnike, pri čemu se posebna pažnja posvećuje mjerama zaštite i samozaštite.

U skladu sa mogućnostima i raspoloživim resursima većina organizacija CK je od samog početka uključena u distribuciju zaštitnih sredstava (maske, rukavice, dezinficijusi) koja su distribuirana prema javnim ustanovama i preduzećima, kao i stanovništvu u zajednici.

Iz donacije CKFBiH, vlastitih sredstava CKTK i  sredstava gradskih i općinskih organizacija CK na području TK obezbjeđeno je i podjeljeno preko 8 000 zaštitinih maski i rukavica, te oko 350 komada sredstava za dezinfekciju i higijenu (izbjeljivači, sapuni, domestos, sredstava za ličnu higijenu, deterdžent za veš, dezinficijusi). Crveni križ TK je iz vlastitih sredstava, kao i donacija obezbijeđenih putem CK FBiH i drugih donatora distribuirao zaštitna sredstva za Dom penzionera Tuzla, Dom za djecu bez roditeljskog staranja Tuzla, CROPS Lukavac, Sudsku policija, Sindikat MUP-a TK, Merhamet Tuzla i Porodičnu kuću Duga Gradačac.

Za potrebe migranata koji se nalaze u organizaciji PUŽ donirano je 20 higijenskih paketa i 40 pari čarapa.

U svrhu prevencije širenja pandemije, od raspoložive opreme CKFBiH i CKTK, postavljeni su i trijažni šatori u Tuzli (Ispred JZU UKC Tuzla), kao i na Ormanici,  te u Živinicama, Gradačcu i Čeliću (ispred Domova zdravlja). Crveni križ Kladanj je šator dobijen od EUFOR-a stavio na raspolaganje Kriznom štabu općine Kladanj.

Organizacije CK općina/grada su aktivno uključene u pripreme i aktivnosti na obezbjeđenju izolatorija u lokalnim zajednicama. Za ovu aktivnosti uz osoblje i volontere, u pojedinim općinama stavljeni su na raspolaganje i drugi resursi Crvenog križa. Crveni križ Kalesija je za potrebe formiranja izolatorija u JU MSŠ i OŠ Tojšići, obezbjedio 50 kreveta sa dušecima, dok je za potrebe izolatorija u Kladnju Crveni križ obezbijedio ćebad i uz podršku CKTK 160 različitih artikala (jastuci, posteljine, jorgani i dezinfekciona sredstva).

 

Od strane Stručne službe CK TK  preko 240 građana upućeno je na kontakte za primanje direktne pomoći, pružene su savjetodavne usluge, te je na raspolaganju i dežurni psiholog za pružanje psihosocijalne podrške i prve psihološke pomoći građanima putem otvorenog telefona CK FBiH.

Crveni križ TK je kroz stavljanje na raspolaganje jednog uposlenika, uključen u praćenje zdravstvenog stanja studenata pristiglih iz Njemačke, a koji će narednih 28 dana provesti u karantinu u hotelu Tuzla. Navedena aktivnost se realizuje telefonskim putem gdje se zaprimaju informacije o zdravstvenom stanju i eventualnim promjenama istog, nakon čega Crveni križ TK o svim promjenama informiše Zavod za javno zdravstvo koji preuzima dalje korake u postupanju.

 

I kao dokaz da Humanost opstaje i u najtežim vremenima, po preporuci  Poliklinike za transfuozilogiju JZU UKC-a Tuzla, organizacije CK općina Gradačac i Lukavac animirali su dobrovoljne davaoce krvi te organizovali prevoz do Poliklinike kako bi doprinijeli blagovremenom obezbjeđivanju dragocjene tečnosti koja život znači. Iz Gradačca akciji se odazvalo i krv darovalo 10 osoba dok je iz Lukavca krv darovalo 7 osoba od čega su njih 5 volonteri Crvenog križa Lukavac.

Crveni križ TK uključen u zbrinjavanje studenata smještenih u karantin u Hotelu Tuzla

Crveni križ TK uključio se u praćenje zdravstvenog stanja studenata pristiglih iz Njemačke a koji će narednih 28 dana provesti u karantinu u hotelu Tuzla.

Stavivši na raspolaganje svog uposlenika  koji putem telefona zaprima informacije o zdravstvenom stanju  i eventualnim promjenama istog,  Crveni križ TK omogućio je komunikaciju između samih studenata i Zavoda za javno zdravstvo TK. Na ovaj način obezbjeđuje se kontinuirano i sigurno praćenja osoba koje borave u karantinu a telefonska linija studentima je raspoloživa 24 sata tokom svih dana boravka u hotelu Tuzla.

Naredbe kriznog štaba Ministarstva zdravstva TK

Kako bi društvena odgovornost doprinijela uspješnoj borbi protiv širenja korona virusa molimo da pročitate i pridržavate se sljedećih naredbi:

http://www.vladatk.kim.ba/aktivnosti-ministarstva-mz/579-2020-mz/7354-naredba-ks-mz-16032020?fbclid=IwAR0RmHt5QlMTplj8sKK1jKju-Us7kVMxoqmS99VzotrBB3oxsK0AcSCr9o4

Obavijest strankama i korisnicima usluga i programa Crvenog križa TK

U skladu sa mjerama prevencije i naredbama Kriznog štaba Ministarstva zdravstva TK,  mole se sve stranke i korisnici usluga i programa Crvenog križa TK da nas, umjesto uobičajenih posjeta i dolazaka, za sve upite kontaktiraju putem telefona 035 318 630.

Obavljeni besplatni ljekarski pregledi za oko 70 osoba sa područja grada Tuzle!

Kroz projekat „„Svi možemo učiniti napor da se okonča tuberkuloza u našem okruženju“ a koji realizuje Društvo Crvenog krsta/križa BiH, danas je u MZ Gornja Obodnica završen još jedan besplatni ljekarski pregled za stanovništvo.  Time je kroz dva ljekarska pregleda obuhvaćeno oko 70 osoba sa rubnih područja grada Tuzle.

Inače, kroz pomenuti projekat realizovana su ukupno  četiri besplatna ljekarska pregleda na području Tuzle i Kalesije a u toku Nedelje/Tjedna borbe protiv TB-a planirana je i realizacija dva edukativna predavanja za učenike završnih razreda osnovnih škola na području Tuzle i Kalesije.

Crveni križ TK na Kid’s festivalu!

U subotu, 15.6.2019.g.  u Tuzli je održan 15. Kid’s Festival  koji je posjetilo preko 3 000 djece iz čitave BiH.

Na ovom veselom događaju Crveni križ Tuzlanskog kantona obezbjeđivao je usluge prve pomoći  te predstavio zanimljive sadržaje i činjenice o Crvenom križu.

Tokom ovog događaja 13 mladih volontera raspoređenih u 5 ekipa su obezbjeđivali prvu pomoć tokom cjelokupnog događaja, od mjesta okupljanja na glavnom gradskom Trgu, potom u dječijoj paradi  te do kraja manifestacije u dvorani Mejdan.

Na istom događaju, volonteri su se družili sa posjetiocima kroz edukativno- pokazni poligon na kojem su simulirali kardio pulmonalnu reanimaciju (KPR) a što je rezultiralo sjajnim interesovanjem i uključivanjem samih posjetilaca/djece u simulaciju.

Ekipe prve pomoći nisu imale zahtjevnih intervencija a cjelokupan događaj prošao je u znaku dječijih pitanja, smijeha, navijanja i radosti zbog novih sadržaja i mnoštva zanimljivosti.

Crveni križ Tuzlanskog kantona zahvaljuje delegaciji MKCK u BiH, koji su obezbjedili sredstva za izradu promotivih majica i balona za posjetice Kid’s Festivala i omogućili dodatnu promociju Crvenog križa. 

Mladi Crvenog križa TK učestvovali u obilježavanju „Ljubičastog dana“

Povodom 26.marta, međunarodnog Dana podrške osobama sa epilepsijom, mladi Crvenog križa Tk su se pridružili OŠ „Pasci“ u obilježavanju „Ljubičastog dana“. Volonterka organizacije Ck grada Tuzla i članica Predsjedništva mladih Ck TK, učestvovala je u programu koji je pripremio kolektiv pomenute škole te zajedno sa učenicima praktično prikazala elemente pružanja prve pomoći osobama sa epilepsijom. Učenicima je približeno kako da  jednostavno, pravilno i efikasno reaguju. Kolektivu JU OŠ Pasci zahvaljujemo na prilici da promovišemo važnost poznavanja prve pomoći.

Održano 24.kantonalno takmičenje u pružanju prve pomoći

20170513_10035320170513_110712

IMG_9307

Crveni križ Tuzlanskog kantona je organizovao 24. kantonalno takmičenje ekipa Crvenog križa iz pružanja prve pomoći. Takmičenje je održano u subotu, 13. maja 2017. godine na Panonskim jezerima u Tuzli. Ovogodišnje takmičenje je organizovano u okviru obilježavanja Nedjelje Crvenog križa (8-15. maj). Suorganizatori takmičenja bili su Kantonalni štab i Uprava CZ TK.

Gosti koji su uveličali ovogodišnje takmičenje bili su sekretari i volonteri organizacija CK općina TK, kao i nastavno osoblje osnovnih i srednjih škola sa područja Tuzlanskog kantona.

Ovogodišnje takmičenje okupilo je oko 300 učesnika od kojih je u takmičarskom dijelu učestvovalo 20 ekipa sa 120 takmičara, kao i 20 instruktora koji su pripremali ekipe za takmičenje. Glavni sudija takmičenja je bila Amina Hadžibeganović, dugogodišnji volonter CK grada Tuzla i Crvenog križa TK.

Takmičenje se odvijalo u dvije kategorije, od kojih se u kategoriji podmlatka takmičilo 12 ekipa (po 6 takmičara), dok je u kategoriji omladine takmičilo 8 ekipa (po 6 takmičara). O regularnosti ovogodišnjeg takmičenja brinulo se 19 sudija na poligonima. Angažovano je 7 šminkera, 24 markiranata i 13 vodiča ekipa. Osim navedenog osoblja na takmičenju je angažovano još 25 volontera koji su bili uključeni u organizacione aktivnosti takmičenja (kuriri, voditelji programa, pripreme poligona, pripreme kulturno-zabavnog programa).

Zahvaljujući saradnji sa Udruženjem Mladih Tuzle, 15 predstavnika Pozorišta mladih Tuzla je učestvovalo na takmičenju u ulozi markiranata. Ovo je bila prilika da volonteri Crvenog križa prošire svoja znanja i nauče nove vještine neophodne za kvalitetnije izvođenje uloga povrijeđenih u različitim situacijama.

Nakon otvaranja takmičenja na kojem su se prisutnima obratile Jadranka Duraković, sekretar CK TK i Amina Hadžibeganović, glavni sudija, sekretar Crvenog križa/krsta grada Tuzla, gdin. Sead Hasić uručio je Posebno priznanje nastavnici Robini Begović koja odlazi u mirovinu, a priznanje je uručeno za izuzetan rad i angažman na promociji programa prve pomoći.

Takmičenje se odvijalo paralelno za obje kategorije  i sve ekipe su se takmičile na po 3 radna poligona. Kategorija omladine je imala 1 rekreacioni poligon na kojem su ekipe imale priliku da prođu trijažni proces u masovnoj nesreći.

Iako su u takmičarskom dijelu sve ekipe pokazale ujednačena znanja u pružanju prve pomoći u kategoriji omladine, konačni plasman ekipa je slijedeći:

  • prvo mjesto – Tim mladih „Soferino“ Tuzla
  • drugo mjesto– Tim mladih „Telemark“ Banovići
  • treće mjesto – Tim mladih CK Živinice

Konačni plasman ekipa u kategoriji podmlatka je slijedeći:

  • prvo mjesto – ekipa JU OŠ Pasci iz Tuzle
  • drugo mjesto – ekipa JU OŠ Miladije iz Tuzle
  • treće mjesto – ekipa JU OŠ Banovići iz Banovića

Na ovogodišnjem ta  kmičenju izabrani su najbolji markirant i šminker takmičenja. Kao najbolji markirant ovogodišnjeg takmičenja, izabran je Kenan Salkić, predstavnik Pozorišta mladih Tuzla, a za najboljeg šminkera izabrana je Amina Omerbegić, volonterka iz reda mladih organizacije CK grada Tuzla.

Pobjedničke ekipe  Crvenog križa Tuzlanskog kantona predstavljaju Tuzlanski kanton na federalnom takmičenju koje se održava 20.5.2017.godine u Kiseljaku.

Edukovano 16 novih vršnjačkih edukatora iz oblasti reproduktivnog zdravlja

Mladi Crvenog križa TK obilježili su Međunarodni dan borbe protiv HIV/ AIDS-a, edukacijom za vršnjačke edukatore iz oblasti Reproduktivnog zdravlja. Ukupno 16 volontera steklo je znanja i vještine neophodne za vršnjačko djelovanje u širenju znanja o vrijednostima očuvanja reproduktivnog zdravlja i preveniranju posljedica rizičnog ponašanja.

 

collage