O nama

Crveni križ Tuzlanskog kantona osnovan je 1996. godine transformacijom Crvenog križa Okruga Tuzla koji je djelovao od 1993.godine. Nakon kantonalnog uređenja Federacije BIH u skladu sa Dejtonskim mirovnim sporazumom ukazala se potreba za formiranjem kantonalnih organizacija Crvenog križa. CK TK koordinira rad općinskih/gradske organizacija CK i sarađuje sa višim nivoima organizovanja našeg pokreta. CK TK dio je organizacije CK FBIH sa još 9 kantonalnih organizacija CK. Čini ga 7 općinskih i 6 gradskih organizacija CK.

MISIJA:

Mobilisanjem snage humanosti, kroz obrazovne programe spriječavamo i ublažavamo ljudske patnje i radimo na unapređenju zdravstvene i socijalne zaštite. Kroz razne vidove aktivnosti osposobljavamo i organizujemo građane za pružanje pomoći u katastrofama izazvanim prirodnim ili ljudskim faktorom, upoznajemo stanovništvo sa sadržajem i značajem Ženevskih konvencija i Međunarodnog humanitarnog prava, nadziremo njihovu primjenu potičući toleranciju i razumjevanje među ljudima, posebno među mladima.

VIZIJA:

Crveni kriz je organizacija koja se kontinuirano priprema i reaguje u svim ocekivanim i neocekivanim situacijama, sto je posebno vidljivo u programu priprema u slucaju katastrofa i odgovora na njih. Usko saradjujuci sa lokalnom zajednicom nastojimo pruziti one usluge za koje zajednica ili nadlezne institucije nemaju sredstva ili kapacitete.