Stručna služba Crvenog križa Tuzlanskog kantona

Za provođenje odluka i zaključaka organa i tijela Crvenog križa TK, obavljanje stručnih, edukacijskih, administrativno-tehničkih, finansijskih i drugih poslova osnovana je Stručna služba u čijem je sastavu i Služba traženja.


Stručnu službu Crvenog križa Tuzlanskog kantona čine:

  1. Merima Sarajlić, sekretar
  2. Tanja Bijedić, koordinator za međunarodnu saradnju i projekt menadžer za programske aktivnosti
  3. Amra Pirić, koordinator za dobrovoljno darivanje krvi, mlade i odnose sa javnošću
  4. Admir Lasetović, logističar, poslovi zaštite i spašavanja
  5. Abdurahman Aljić, koordinator za prvu pomoć, pripreme i odgovor u slučaju katastrofa
  6. Abdulkadir Berbić, član Mobilnog tima za pružanje prve pomoći migrantima
  7. Tarik Goletić, član Mobilnog tima za pružanje prve pomoći migrantima
  8. Fadila Ramović, stručni saradnik u Edukativnom centru Crvenog križa TK
  9. Đuka Stjepić, stručni saradnik u Edukativnom centru Crvenog križa TK
  10. Sena Sivić, stručni saradnik u Edukativnom centru Crvenog križa TK