Prva pomoć za vozače motornih vozila

Crvenom križu u BiH je po Zakonu o osnovama sigurnosti saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini koji je stupio na snagu u junu 2006.godine, pripalo ekskluzivno pravo za obuku vozača iz nastavnog predmeta pružanja prve pomoći licima povrijeđenim u saobraćajnoj nesreći.

U skladu sa važećim Pravilnikom o uvjetima i načinu organizovanja ispita za vozače motornih vozila organizacije CK općina/grada na području TK kadrovski i materijalno su osposobljene za kvalitetno provođenje obuke iz prve pomoći. Posebno je važno istaći da ljekari koji vrše obuku imaju obavezu redovnog certificiranja koje se organizuje od strane Crvenog križa FBiH.

Tokom godine, na području Tuzlanskog kantona, organizacije CK općina/grada izvrše obuku iz prve pomoći za oko 7.500 vozača motornih vozila.