Nadzorni odbor Crvenog križa Tuzlanskog kantona

Nadzorni odbor je savjetodavno tijelo Predsjedništva. Nadzorni odbor ima pet članova koje imenuje Skupština na prijedlog Predsjedništva. Nadzorni odbor ima sljedeće dužnosti: daje savjete o svim finansijskim pitanjima koja se tiču Crvenog križa CK TK, prati i ostvaruje uvid u primjenu pozitivnih zakonskih propisa, normativnih akata i način trošenja sredstava, vrši nadzor nad materijalno – finansijskim poslovanjem Crvenog križa, daje komentare o upravljanju i investiranju raspoloživih sredstava i daje preporuke Predsjedništvu i Skupštini o svim finansijskim mjerama koje smatra neophodnim, daje komentare na nacrte budžeta i finansijske izvještaje, analizira i predlaže prijedloge projekata za samoodrživost organizacije, detaljnije nadležnosti, obim poslova i smjernice rada utvrđuju se Pravilnikom o radu Nadzornog odbora.

Nadzorni odbor Crvenog križa TK čine:

  1. Asim Fetahagić, predsjednik
  2. Jasmina Nakić
  3. Zorica Koncul
  4. Jasmina Imamović
  5. Mirhat Mujčinović