Pripreme u slučaju katastrofa

Uprkos nastojanjima da se smanji opasnost od prirodnih i nesreća izazvanih ljudskim djelovanjem, diljem svijeta se povećava učestalost i posljedice velikih nesreća koje, uglavnom, najviše utiču na socijalno najugroženije kategorije stanovništva povećavajući njihovo siromaštvo.

S obzirom na ulogu Crvenog križa da shodno svojim principima djelovanja pomaže ugroženim ljudima, pripravnost i odgovorna prirodne i druge nesreće je jedna od njegovih primarnih aktivnosti, bez obzira na to da li se radi o malim i lokalizovanim prirodnim nesrećama ili onima velikih razmjera, unutrašnjim konfliktima i sukobima ili međunarodnim oružanim sukobima.

Crveni križ u cijeloj BiH kontinuirano provodi aktivnosti na stvaranju uslova da na svim nivoima djelovanja bude osposobljen za sprečavanje i ublažavanje posljedica nesreća, odnosno da pruži adekvatnu i pravovremenu zaštitu ugroženom stanovništvu. Početni pozitivni rezultati koji su realizovani kroz obuku i djelomično opremanje Višenamjenskih terenskih jedinica, rezultati i reagovanje tih jedinica na terenu prilikom prirodnih nesreća koje su se desile u posljednje vrijeme, stvaraju obaveze da se u ovaj program još kvalitetnije razvija. Bez obzira na brojne organizacione i materijalne probleme, Crveni križ uz pomoć donatora u strukturi CK, kao i domaćih i međunarodnih donatora, blagovremeno reaguje u odgovoru na prirodne katastrofe koje su se dešavale na području Tuzlanskog kantona (poplave, klizišta, velike snježne padavine i suše). Tokom stanja prirodne nesreće u 2014.godini organizacije Crvenog križa na području TK prikupile su i distribuirali različite vrste humanitarnih roba u vrijednosti od oko 4.000.000,000 KM.

Stvoreni su, takođe, i zakonski uslovi da Crveni križ, sa ostalim nadležnim subjektima u društvu, postane ravnopravan i respektabilan partner u planiranju i odgovoru na nesreće. Crveni križ FBiH sa Federalnom upravom civilne zaštite potpisao je Sporazum o organiziranju Službe zaštite i spašavanja Crvenog križa FBiH, koja će u slučaju potrebe biti mobilizirana i djelovati po naredbi Federalnog štaba civilne zaštite. Tim Službe zaštite i spašavanja Crvenog križa TK sastavljen od 12 članova je jedan od 10 timova koji uz Rukovodstvo CK FBiH čine Službu zaštite i spašavanja CK FBiH.