Klub volontera CK TK

Sa ciljem unaprijeđenja rada volontera Crvenog križa, kao i izgradnje kapaciteta, kako lidera volontera, tako i cjelokupne strukture Crvenog križa, 15.10.2020. godine osnovan je Klub volontera Crvenog križa Tuzlanskog kantona.

Uzimajući u obzir važnost volonterskog angažmana u strukturi Crvenog križa TK, kroz rad Klubvolontera doprinijeti će se intenzivnijoj promociji volonterizma, te dati prilika volonterima da uzmu učešće u aktivnostima Crvenog križa TKPored toga, ovo je prilika da mladi volonteri nadograđuju svoja znanja i vještine kroz angažman u Crvenom križu, zajedno sa starijim i dugogodišnjim volonterima, kao i kroz saradnju i koordinaciju sa osobljem Crvenog križa.