Kućna njega

Program kućne njege je tradicionalni program Crvenog križa kojem su obuhvaćene osobe preko 65 godina života, bolesne, nemoćne i osobe s posebnim potrebama, koje žive same i bez bližih srodnika.

Uz finansijsku podršku donatora, konstantnom edukacijom aktivista i volontera Crvenog križa, posebno mladih, stvorena je jaka mreža ovog programa koja vodi brigu za oko 1.200 socijalno najugroženijih starih osoba na području Tuzlanskog kantona. Korisnicima programa kućne njege, osim posjeta i razgovora pružaju se usluge njege, prevoz do zdravstvenih ustanova, održavanje osobne i higijene stana, kupovina prehrambenih i drugih namirnica, pomoć u pripremi hrane, dostava humanitarne pomoći i ogrjeva, plaćanje komunalnih i drugih računa, posredovanje u ostvarivanju prava iz penziono-invalidskog osiguranja, te druga prava, sitne intervencije na elektro i vodovodnim instalacijama, krečenje stana i slično. S ciljem obezbjeđivanja osnovnih životnih potrepština za ugroženo stanovništvo organizuju se akcije solidarnosti u kojima se prikupljaju hrana, higijenski proizvodi, pelene i ortopedska pomagala (naočale, aparati za mjerenje krvnog pritiska, slušni aparati, aparati za mjerenje šećera u krvi i slično). U okviru ovog programa svake godine se obilježava 1. oktobar – Međunarodni dan starih, kada se intenziviraju aktivnosti iz ovog programa, organizuju druženja starih osoba, volontera i donatora i na svečan način obilježi ovaj datum. Ovom prilikom se izdaje odgovarajući informativno-promotivni materijal kojim se želi ukazati na poteškoće ove populacije i podstaći širu zajednicu na pomoć starima.