Edukativno predavanje za članove Inicijativnih grupa za aktivno starenje

Danas (20.12.2021.) je Crveni križ Tuzlanskog kantona održao edukativna predavanja o značaju vakcinacije u borbi protiv COVID-19 za članove Inicijativnih grupa za aktivno starenje “Dragunja” i “Bikodže”.
Također, svim prisutnima je distribuiran edukativni materijal o značaju vakcinacije.

Predavanje je održao dr. Mensur Hadžibeganović, uz asistenciju članova Kluba volontera CK TK.