Podijeljeno 165 paketića za mališane u potrebi!

Zajedničkim snagama smo proširili novogodišnju čaroliju!

27.12.2023. godine u prostorijama Crvenog križa Tuzlanskog kantona organizovana je akcija podjele novogodišnjih paketića za mališane u stanju potrebe. Mališani su imali priliku igrati se sa Djeda Mrazom i našim volonterom, Winnie the Pooh.

Na kraju druženja, svi mališani su sa osmijehom na licu i paketićem u ruci napustili naše prostorije, a u okviru akcije prikupljanja slatkiša i paketića podijeljeno je ukupno 165 paketića.

Crveni križ Tuzlanskog kantona izvršio distribuciju ogrijeva za socijalno ugrožene porodice na Tuzlanskom kantonu

Crveni križ Tuzlanskog kantona je u okviru projekta “Pomozimo najugroženijima” koji implementira Crveni križ Tuzlanskog kantona uz podršku Ministarstva za rad, socijalnu politiku i povratak TK izvršio distribuciju ogrijeva za socijalno ugrožene porodica na teritoriji opština Banovići i Tuzla.

Prezentacija projekta prekogranične saradnje između Srbije i Bosne i Hercegovine „Eko turizam u prekograničnom području između Srbije i BiH: posmatranje ptica u prekograničnom području“

Prezentacija projekta prekogranične saradnje između Srbije i Bosne i Hercegovine „Eko turizam u prekograničnom području između Srbije i BiH: posmatranje ptica u prekograničnom području“ održana je u Avliji održivog razvoja u Bogatiću.
Realizacija projekta traje dve godine. Ukupan budžet je 209.847,86 evra.

Prve projektne aktivnosti se odnose na dizajniranje novih turističkih proizvoda – razvijanje ruta za posmatranje ptica na dve nove destinacije. Već početkom naredne godine počeće se sa konkretnim obukama i treninzima vodiča za posmatranje ptica kao i za izradu kućica i hrane za ptice, a predviđeno je da se po završetku projekta poslovno osnaži najmanje trideset osoba iz društveno osetljivih grupa. Oni će biti angažovani na poslovima pravljenja kućica za ptice i proizvodnje zrnevlja za hranjenje ptica.

Trenutno je, prema podacima Nacionalne službe za zapošljavanje, na teritoriji Mačvanskog okruga evidentirano 584 osobe sa nekom vrstom invaliditeta, koje su trenutno bez zaposlenja. To su ljudi čije mogućnosti jesu ograničene, ali svi oni su sa podjednakom šansom da u skladu sa svojim mogućnostima doprinesu zajednici, ostvare lične benefite i ostvare se u poslu – istakao je Miroljub Nikolić, direktor Caritas-a Šapca.
Prezentaciji projekta i umrežavanju prisustvovali su organizatori skupa i predstavnici partnera na projektu, predstavnici lokalnih samouprava, civilnog sektora, obrazovnih institucija, organizacija socijalne zaštite, privrednici, poljoprivrednici, socijalni preduzetnici i predstavnici preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom, kao i same osobe sa invaliditetom.
Projekat „Eko turizam u prekograničnom području između Srbije i BiH: posmatranje ptica u prekograničnom području“ realizuje Caritas Šabac u saradnji sa Crvenim križem Tuzlanskog kantona i Društvom za zaštitu i proučavanje ptica Srbije u okviru Trećeg poziva IPA Programa prekogranične saradnje Srbije i Bosne 2014-2020 i većinski je sufinansiran od strane Evropske unije.
Ugovor za sufinansiranje sredstvima Evropske unije potpisan je sa Ministarstvom finansija Republike Srbije – Sektorom za ugovaranje i finansiranje programa iz sredstava Evropske unije.

Crveni križ Tuzlanskog kantona distribuirao vaučere u vrijednosti od 34.200,00 KM!

Crveni križ Tuzlanskog kantona distribuirao vaučere u vrijednosti od 34.200,00 KM!
16.8.2023. godine je u Centru za mlade u Tuzli organizovana dodjela vaučera za djecu jetime, bez jednog ili oba roditelja/staratelja, a koji su na spisku Centara za socijalni rad.
Vaučeri su obezbijeđeni zahvaljujući Crvenom polumjesecu Turske (Delegacija u BiH), a isti su predviđeni za nabavku životnih potrepština u Bingo poslovnicama.

Ukupna vrijednost projekta Crvenog polumjeseca Turske u kojem je pored Crvenog križa Tuzlanskog kantona učestvovao još i Merhamet RO Tuzla-Oficijelna stranica i Međunarodni forum solidarnosti “Emmaus” iznosi 113.625,00 KM!

Manifestaciji ispred Pokreta CK i CP prisustvovali su predstavnici IFRC klastera u Sarajevu, gospodin Alper Kucuk- generalni direktor CP Turske za međunarodnu saradnju i migracije, Suat Sokollu- šef delegacije CP u BiH i Merima Sarajlić- sekretar CK TK!

Posjeta Ministarstvu za rad, socijalnu politiku i povratak TK

Predstavnici Crvenog križa TK  su 24.4.2023. godine posjetili Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak TK.
Na sastanku je bilo riječi o unapređenju međusobne saradnje i planiranju aktivnosti na poboljšanju uslova života socijalno ugroženih građana, posebno osoba treće životne dobi.

Sedmica solidarnosti

Crveni križ Tuzlanskog kantona je uzeo učešće u akciji organizovanoj u povodu obilježavanja Sedmice solidarnosti organizovanoj od strane Richmond Park International School Tuzla.

Učešće Crvenog križa Tuzlanskog kantona ogledalo se u obezbjeđivanju jednokratne novčane pomoći u iznosu od po 100 KM za 19 socijalno ugroženih porodica, te obezbjeđivanje pelena za jednog korisnika.

Pohvalno je istaći da su učenici uz podršku roditelja i profesora prikupili značajnu količnu osnovnih životnih namirnica koje su uručili 19 socijalno ugroženih porodica na TK, te na taj način pokazali visok stepen solidarnosti sa osobama koje su u stanju socijalne potrebe.

Pregled aktivnosti organizacija Crvenog križa na području Tuzlanskog kantona u odgovoru na pandemiju

<3 Organizacije Crvenog križa koje djeluju na području Tuzlanskog kantona aktivno su uključene u Krizne štabove općina, gradova i kantona, kao Štabove Civilne zaštite po čijim naredbama i odlukama se realizuju aktivnosti.

Kroz rad na terenu  i mrežu volontera i uposlenika, organizacije Crvenog križa na području TK realizovale su niz aktivnosti koje se odnose na obilaske pojedinaca koji zbog aktuelnih naredbi ne napuštaju svoje domove, nisu u mogućnosti da se brinu o sebi ili su staratelji u porodicama sa više djece, te su ujedno u stanju socijalne potrebe. U proteklom periodu distribuirano je oko 300 prehrambenih paketa, 48 porodica podržano je jednokratnom novčanom donacijom, posjećeno je oko 120 porodica/pojedinaca, kao i realizovano preko 250 različitih usluga (odlazak u kupovinu, dostavljanje redovnih mjesečnih terapija, briga i pomoć za osobe treće životne dobi i sl.)

U skladu sa naredbama štabova Civilne zaštite u nekoliko organizacija Crvenog križa (Čelić, Doboj Istok, Gračanica) formirani su mobilni timovi koji u saradnji sa Centrima za socijalni rad provode aktivnosti na pružaju pomoći ugrožein kategorijama građana. Organizacije CK općina Banovići, Gradačac, Kalesija, Kladanj, Lukavac, Sapna, Srebrenik, Teočak, Tuzla i Živinice u skladu sa naredbama svoje aktivnosti realizuju kroz rad osoblja i volontera, kao i rad mobilnih timova u nekoliko organizacija, u okviru kojeg pružaju usluge različitim kategorijama građana. Organizacije CK općina/grada Živinice, Lukavac i Tuzla koje imaju Centre za njegu i pomoć u kući nastavile su opservirati redovne korisnike, pri čemu se posebna pažnja posvećuje mjerama zaštite i samozaštite.

U skladu sa mogućnostima i raspoloživim resursima većina organizacija CK je od samog početka uključena u distribuciju zaštitnih sredstava (maske, rukavice, dezinficijusi) koja su distribuirana prema javnim ustanovama i preduzećima, kao i stanovništvu u zajednici.

Iz donacije CKFBiH, vlastitih sredstava CKTK i  sredstava gradskih i općinskih organizacija CK na području TK obezbjeđeno je i podjeljeno preko 8 000 zaštitinih maski i rukavica, te oko 350 komada sredstava za dezinfekciju i higijenu (izbjeljivači, sapuni, domestos, sredstava za ličnu higijenu, deterdžent za veš, dezinficijusi). Crveni križ TK je iz vlastitih sredstava, kao i donacija obezbijeđenih putem CK FBiH i drugih donatora distribuirao zaštitna sredstva za Dom penzionera Tuzla, Dom za djecu bez roditeljskog staranja Tuzla, CROPS Lukavac, Sudsku policija, Sindikat MUP-a TK, Merhamet Tuzla i Porodičnu kuću Duga Gradačac.

Za potrebe migranata koji se nalaze u organizaciji PUŽ donirano je 20 higijenskih paketa i 40 pari čarapa.

U svrhu prevencije širenja pandemije, od raspoložive opreme CKFBiH i CKTK, postavljeni su i trijažni šatori u Tuzli (Ispred JZU UKC Tuzla), kao i na Ormanici,  te u Živinicama, Gradačcu i Čeliću (ispred Domova zdravlja). Crveni križ Kladanj je šator dobijen od EUFOR-a stavio na raspolaganje Kriznom štabu općine Kladanj.

Organizacije CK općina/grada su aktivno uključene u pripreme i aktivnosti na obezbjeđenju izolatorija u lokalnim zajednicama. Za ovu aktivnosti uz osoblje i volontere, u pojedinim općinama stavljeni su na raspolaganje i drugi resursi Crvenog križa. Crveni križ Kalesija je za potrebe formiranja izolatorija u JU MSŠ i OŠ Tojšići, obezbjedio 50 kreveta sa dušecima, dok je za potrebe izolatorija u Kladnju Crveni križ obezbijedio ćebad i uz podršku CKTK 160 različitih artikala (jastuci, posteljine, jorgani i dezinfekciona sredstva).

 

Od strane Stručne službe CK TK  preko 240 građana upućeno je na kontakte za primanje direktne pomoći, pružene su savjetodavne usluge, te je na raspolaganju i dežurni psiholog za pružanje psihosocijalne podrške i prve psihološke pomoći građanima putem otvorenog telefona CK FBiH.

Crveni križ TK je kroz stavljanje na raspolaganje jednog uposlenika, uključen u praćenje zdravstvenog stanja studenata pristiglih iz Njemačke, a koji će narednih 28 dana provesti u karantinu u hotelu Tuzla. Navedena aktivnost se realizuje telefonskim putem gdje se zaprimaju informacije o zdravstvenom stanju i eventualnim promjenama istog, nakon čega Crveni križ TK o svim promjenama informiše Zavod za javno zdravstvo koji preuzima dalje korake u postupanju.

 

I kao dokaz da Humanost opstaje i u najtežim vremenima, po preporuci  Poliklinike za transfuozilogiju JZU UKC-a Tuzla, organizacije CK općina Gradačac i Lukavac animirali su dobrovoljne davaoce krvi te organizovali prevoz do Poliklinike kako bi doprinijeli blagovremenom obezbjeđivanju dragocjene tečnosti koja život znači. Iz Gradačca akciji se odazvalo i krv darovalo 10 osoba dok je iz Lukavca krv darovalo 7 osoba od čega su njih 5 volonteri Crvenog križa Lukavac.

TERENSKA POSJETA MOBILNOM TIMU CKTK

U četvrtak, 23.1.2020 godine., članove mobilnog tima Tuzlanskog kantona na terenu su posjetili  gosti iz Turske, predstavnici televizije Kanal 7  koji snimaju dokumentarac o migrantskoj situaciji u BiH. Ujedno prijatelji iz Crvenog polumjeseca Turske su putem Crvenog križa Federacije BiH obezbjedili higijenske pakete za sve migrante koji borave na autobuskoj stanici u Tuzli a koje je tokom jučerašnjeg dana distribuirao mobilni tim Crvenog križa Tuzlanskog kantona u prisusatvu predstavnika televizije Kanal  7, Crvenog polumjeseca u BiH i Crvenog križa FBiH.

Crveni križ Tuzlanskog kantona organizuje prvi Sajam proizvoda i usluga za stare osobe

Crveni križ Tuzlanskog kantona uz podršku Grada Tuzle organizira Prvi sajam proizvoda i usluga za starije osobe u Tuzli. Sajam će biti održan u utorak, 18.decembra 2018.godine od 10,00 do 15,00 sati u Domu penzionera u Tuzli.

Lječilišta, banje, Dom penzionera, poliklinike, biblioteka, proizvođači ortopedskih pomagala, udruženja starih osoba i druge institucije i organizacije prezentirat će svoje proizvode i usluge, te ponuditi mnoštvo pogodnosti za osobe treće životne dobi.

Sajam se u organizuje u okviru projekta “Kvalitetniji život za generaciju 60+ na području grada Tuzle”, a u okviru sajma će biti organizovana i panel diskusija na temu “Proizvodi i usluge za stare osobe-izazovi i prilike”.

Uručena donacija Crvenom križu grada Bihaća

IMG-06060c4d8f8f55701e9a826e371d41ca-V IMG-d23e3526774d2dbac5883e8c3c5af2f8-V

 

 

 

 

 

Predstavnici Crvenog križa Tuzlanskog kantona su u srijedu, 27.6.2018.godine uručili donaciju Crvenom križu grada Bihaća, koja je namijenjena za pomoć migrantima u prihvatnom centru u Bihaću.

Donacija u vidu prehrambenih i higijenskih artikala obezbijeđena je u akcijama prikupljanja pomoći koje su organizovale organizacije CK općina Srebrenik, Lukavac i Doboj Istok, dok je CK Gradačac obezbijedio novčana sredstva koje su uplaćena na žiro-račun CK grada Bihaća. Crveni križ grada Tuzla u prethodnom periodu obezbijedio je humanitarnu pomoć koju je direktno uručio Crvenom križu grada Bihaća. Crveni križ TK obezbijedio je dio prehrambenih i higijenskih artikala, a u saradnji sa Komemorativnim centrom iz Tuzle organizovan je prevoz pomoći do Bihaća.