Stručna služba Crvenog križa Tuzlanskog kantona

Za provođenje odluka i zaključaka organa i tijela Crvenog križa TK, obavljanje stručnih, edukacijskih, administrativno-tehničkih, finansijskih i drugih poslova osnovana je Stručna služba u čijem je sastavu i Služba traženja.

Stručnu službu Crvenog križa Tuzlanskog kantona čine:

  1. Jadranka Duraković, sekretar-rukovodilac Stručne službe
  2. Merima Sarajlić, koordinator Službe traženja- projekt menadžer za programske aktivnosti
  3. Tanja Bijedić, koordinator za međunarodnu saradnju i projekt menadžer za programske aktivnosti
  4. Amra Pirić, koordinator za dobrovoljno darivanje krvi, mlade i odnose sa javnošću
  5. Admir Lasetović, logističar, poslovi zaštite i spašavanja
  6. Muhidin Paščanović, koordinator za prvu pomoć, pripreme u slučaju katastrofa i svjesnost o postojanju mina