Stručna služba Crvenog križa Tuzlanskog kantona

Za provođenje odluka i zaključaka organa i tijela Crvenog križa TK, obavljanje stručnih, edukacijskih, administrativno-tehničkih, finansijskih i drugih poslova osnovana je Stručna služba u čijem je sastavu i Služba traženja.

Stručnu službu Crvenog križa Tuzlanskog kantona čine:

 1. Merima Sarajlić, sekretar
 2. Tanja Bijedić, koordinator za međunarodnu saradnju i projekt menadžer za programske aktivnosti
 3. Amra Pirić, koordinator za dobrovoljno darivanje krvi, mlade i odnose sa javnošću
 4. Admir Lasetović, logističar, poslovi zaštite i spašavanja
 5. Muhidin Paščanović, koordinator za prvu pomoć, pripreme u slučaju katastrofa i svjesnost o postojanju mina
 6. Abdurahman Aljić, vođa Mobilnog tima za pružanje prve pomoći migrantima
 7. Abdulkadir Berbić, član Mobilnog tima za pružanje prve pomoći migrantima
 8. Ermin Smajić, član Mobilnog tima za pružanje prve pomoći migrantima
 9. Fadila Ramović, stručni saradnik u Edukativnom centru Crvenog križa TK
 10. Đuka Stjepić, stručni saradnik u Edukativnom centru Crvenog križa TK
 11. Sena Sivić, stručni saradnik u Edukativnom centru Crvenog križa TK