Program dobrovoljnog davalaštva krvi je tradicionalna aktivnost Crvenog križa čiji krajnji cilj je prikupljanje dovoljnih količina sigurne krvi u saradnji s transfuziološkim službama i drugim nadležnim institucijama. U okviru programa organizacije Crvenog križa rade na promociji dobrovoljnog darivanja krvi, učestvuju u organizaciji i provođenju akcija davanja krvi na području Tuzlanskog kantona. Kroz program dobrovoljnog darivanja krvi Crveni križ provodi aktivnosti motivisanja i organizovanog okupljanja dobrovoljnih davalaca krvi, popularisanja davalaštva, utvrđivanja uslova za dodjelu priznanja i dodjele priznanja dobrovoljnim davaocima krvi.

U cilju nagrađivanja višestrukih davalaca krvi, u povodu obilježavanja Svjetskog dana dobrovoljnog davanja krvi (14. juni) i Dana otvorenih vrata Crvenog križa i transfuzija (14-22. juni) u strukturi Crvenog križa organizuju se susreti dobrovoljnih davalaca krvi na kojima se dodjeljuju najviša priznanja dobrovoljnim davaocima krvi.