Kurs za njegovatelje/ice

Crveni križ Tuzlanskog kantona u okviru projekta „Njega i pomoć u kući“ uz finansijsku i tehničku pomoć Švicarkog crvenog križa od 2013.godine organizuje i izvodi obuku za sticanje zvanja njegovatelja/ica.

Program obuke za njegovatelje/njegovateljice radi se po modelu Švicarskog crvenog križa, a Nastavni plan i program po kojem se izvodi obuka odobren je od strane Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta TK (broj: 10/1-38-16615-1/13 od 07.11.2013.) i spada u domenu neformalnog obrazovanja.

Kurs traje šest mjeseci, a polaznici tokom obuke kroz 260 časova teorije i vježbi i 240 časova praktične nastave stiču znanja i vještine za obavljanje poslova i radnih zadataka za zvanje njegovatelj/ica čime po završetku obuke ukoliko uspješno polože završni ispit i dobiju certifikat, povećavaju svoje šanse na tržištu rada.

Za potrebe edukacije formiran je tim predavača sastavljen od 9 osoba (3 ljekara, 4 medicinske sestre i 1 psiholog/pedagog), koji kontinuirano prolaze različite vrste edukacija u cilju unaprjeđenja znanja iz oblasti obrazovanja odrsalih i primjene andragoških principa. U svrhu kvalitetnije pripreme polaznika koji pohađaju edukaciju urađen je Priručnik za njegovatelje/ice čiji autori su predavači angažovani na Kursu.

Uslovi za upis u ovaj program su:

  • da kandidat ima minimalno završenu osnovnu školu.
  • da ima navršenih 18. godina života,
  • uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova njegovatelja.

Lice koje se upisuje u ovaj program mora biti psihički stabilno za rad sa bolesnima, nemoćnima, umirućima, bolesnicima izloženim emocionalnom stresu i da imaju dobru psihofizičku kondiciju jer rad sa ovakvim bolesnicima zahtjeva podizanje, nošenje, premještanja bolesnika, odnosno štićenika.

Ispit za provjeru znanja obuhvata:

  • provjeru sadržaja potrebnih za samostalno obavljanje poslova njegovatelja, i
  • provjeru praktičnih vještina.

Sadržaj obuke

MODUL 1 Osnove o zdravlju i bolesti
MODUL 2 Kućna njega i pomoć u kući
MODUL 3 Profesionalna uloga njegovatelja
MODUL 4 Komunikacije (osnove)
MODUL 5 Njega starih osoba, osoba sa onesposobljenjem i hronično bolesnih osoba u svakodnevnim aktivnostima

U periodu 2013.-2016.godine uspješno su realizovana tri ciklusa edukacije, koji su rezultirali kvalitetnom obukom 60 njegovatelja/ica. Crveni križ Tuzlanskog kantona i nakon završene obuke nastavlja sa promocijom obučenih njegovatelja/ice i sa uspostavljanjem kontakata između njegovatelja/ica i članova porodica osoba kojima trebaju usluge brige i njege o njihovim članovima porodica.

U slučaju potrebe za angažmanom obučenih njegovatelja/ica možete nas kontaktirati putem:

Tel: +387 35 318 630
E-mail: ckkanttz@bih.net.ba | tk@ckfbih.ba