Centar za edukaciju

U okviru programskih aktivnosti Crvenog križa Tuzlanskog kantona važnu komponentu predstavlja Centar za edukaciju koji je 2014.godine adaptiran i opremljen za potrebe edukacije za njegovatelje/ice uz sufinansiranje Švicarskog crvenog križa.

Osim obuke za njegovatelje/ice u Centru se održavaju i drugi vidovi edukacija koji se prvenstveno odnose na programske aktivnosti Crvenog križa.

Centar za edukaciju je klimatiziran, savremeno i andragoški opremljen i prilagođen za korištenje za održavanje konferencija, seminara, okruglih stolova, promocija, savjetovanja, radionica, sastanaka kao i svih drugih vrsta svečanosti.

Sve detaljnije informacije u vezi sa najmom prostora, rado ćemo Vam pružiti putem:

Tel. +387-35-318-630

E-mail:
ckkanttz@bih.net.ba
tk@ckfbih.ba