Crveni križ Tuzlanskog kantona je od samog početka svog djelovanja ostvarivao međunarodnu saradnju kako sa drugim nacionalnim društvima, tako i sa različitim stranim donatorima kroz implementaciju projekata namijenjenim ugroženim kategorijama građana koji žive na području našeg kantona. Posebno uspješna saradnja ostvarena je sa Crvenim križem Norveške (Distrikt Telemark), Švicarskim Crvenim križem, USAID-om, Evropskom Unijom u BiH, UNDP, Američkom Ambasadom u BiH, Švicarskom agencijom za razvoj i saradnju (DEZA), SOROS, Crkvom Isusa Hrista-Sveci Poslednjih Dana- USA, FUTUREBAG Austrija,Rotary Austrija, itd.