Skupština Crvenog križa Tuzlanskog kantona

Skupština Crvenog križa Tuzlanskog kantona je naviše tijelo Crvenog križa TK čiji se rad odvija na sjednicama. Sjednice Skupštine sazivaju se najmanje jednom godišnje i uglavnom su izvještajnog karaktera. Skupština broji 35 zastupnika, čine je po dva zastupnika izabrana na Skupštini Crvenog križa općina i tri zastupnika iz CK grada Tuzla. U Skupštinu Crvenog križa TK se tri predstavnika konferencije mladih CK TK. Na prijedlog Predsjedništva CK TK u Skupštinu se bira i pet predstavnika iz organizacija i institucija Civilne zaštite, zdravstva, socijalne politike i obrazovanja.

Skupština u djelokrugu svog rada donosi: Statut Crvenog križa TK, Poslovnik o radu Skupštine, Strategiju razvoja Crvenog križa TK, Operativni program rada i finansijski plan, razmatra izvještaj o radu i finansijskom poslovanju i izvještaj Nadzornog odbora, Odluku o načinu izbora i opoziva predsjednika Skupštine, Predsjedništva, Predsjednika Crvenog križa TK i Nadzornog odbora, Pravilnik o radu Službe traženja i razmatra izvještaj o radu Službe traženja, Pravilnik o priznanjima Crvenog križa, odluke o statusnim i drugim pitanjima unutrašnjeg organizovanja i djelovanja, kao i razmatra i donosi odluke o statusnim i drugim pitanjima unutrašnjeg organizovanja Crvenog križa TK i vrši druge poslove uređene Statutom Crvenog križa TK.

Zastupnici u Skupštini Crvenog križa TK za mandatni period 2017.-2022.godina su:

 1. Maida Mulić, predsjednica
 2. Ibrahim Rizvić
 3. Namik Hrustemović
 4. Rukib Mujkić
 5. Husein Šuvalić
 6. Fahrudin Šadić
 7. Mersad Tanjić
 8. Adil Kurtović
 9. Zehra Mujačić
 10. Zijad Subašić
 11. Sulejman Ćosić
 12. Amira Avdić
 13. Kemal Karahmetović
 14. Junuz Mulaahmetović
 15. Zejneba Kovačević
 16. Safet Kahrimanović
 17. Refik Salihović
 18. Safet Fazlić
 19. Safet Imamović
 20. Bakir Hasanović
 21. Sonja Prvulović
 22. Amira Mumbašić
 23. Medina Nakičević
 24. Slavica Ibrišimović
 25. Stela Tokić
 26. Mehmed Štilić
 27. Ramiz Glavić
 28. Semir Muhić
 29. Muamer Đedović
 30. Armin Karić
 31. Munib Poljić
 32. Benedin Pejić
 33. Jadranka Duraković
 34. Ajša Đedović
 35. Razija Majstorović