Skupština Crvenog križa Tuzlanskog kantona

Skupština Crvenog križa Tuzlanskog kantona je naviše tijelo Crvenog križa TK čiji se rad odvija na sjednicama. Sjednice Skupštine sazivaju se najmanje jednom godišnje i uglavnom su izvještajnog karaktera. Skupština broji 35 zastupnika, čine je po dva zastupnika izabrana na Skupštini Crvenog križa općina i tri zastupnika iz CK grada Tuzla. U Skupštinu Crvenog križa TK se tri predstavnika konferencije mladih CK TK. Na prijedlog Predsjedništva CK TK u Skupštinu se bira i pet predstavnika iz organizacija i institucija Civilne zaštite, zdravstva, socijalne politike i obrazovanja.

Skupština u djelokrugu svog rada donosi: Statut Crvenog križa TK, Poslovnik o radu Skupštine, Strategiju razvoja Crvenog križa TK, Operativni program rada i finansijski plan, razmatra izvještaj o radu i finansijskom poslovanju i izvještaj Nadzornog odbora, Odluku o načinu izbora i opoziva predsjednika Skupštine, Predsjedništva, Predsjednika Crvenog križa TK i Nadzornog odbora, Pravilnik o radu Službe traženja i razmatra izvještaj o radu Službe traženja, Pravilnik o priznanjima Crvenog križa, odluke o statusnim i drugim pitanjima unutrašnjeg organizovanja i djelovanja, kao i razmatra i donosi odluke o statusnim i drugim pitanjima unutrašnjeg organizovanja Crvenog križa TK i vrši druge poslove uređene Statutom Crvenog križa TK.

Zastupnici u Skupštini Crvenog križa TK za mandatni period 2013.-2017.godina su:

 1. Tunjo Božić (CK Tuzla), predsjednik Skupštine
 2. Nermina Rahmanović (CK Banovići)
 3. Said Karić (CK Banovići)
 4. Rukib Mujkić (CK Doboj Istok)
 5. Husein Šuvalić (CK Doboj Istok)
 6. Fahrudin Šadić (CK Čelić)
 7. Mersed Tinjić (CK Čelić)
 8. Adil Kurtović (CK Gračanica)
 9. Zehra Mujačić (CK Gračanica)
 10. Ljiljana Skenderović (CK Gradačac)
 11. Sulejman Ćosić (CK Gradačac)
 12. Vera Vidaković (CK Lukavac)
 13. Kasim Softić (CK Lukavac)
 14. Adnan Hasić (CK Srebrenik)
 15. Zejneba Kovačević (CK Srebrenik)
 16. Safet Kahrimanović (CK Sapna)
 17. Refik Salihović (CK Sapna)
 18. Nusret Sinanović (CK Kalesija)
 19. Izet Hadžić (CK Kalesija)
 20. Hamdija Fijuljanin (CK Kladanj)
 21. Sakib Tokalić (CK Kladanj)
 22. Admir Mujčinović (CK Teočak)
 23. Muzijet Čeliković (CK Teočak)
 24. Stana Nalić (CK Tuzla)
 25. Vedran Stojak (CK Tuzla)
 26. Ramiz Glavić (CK Živinice)
 27. Franjo Pranjkić (CK Živinice)
 28. Namik Hrustemović (Mladi CK TK)
 29. Amir Alibegović (Mladi CK TK)
 30. Azmir Huseinović (Mladi CK TK)
 31. Benedin Pejić (Civilna zaštita TK)
 32. Sead Jamakosmanović (Klinika za plućne bolesti UKC-a Tuzla)
 33. Edim Duraković (Poliklinika za transfuzilogiju UKC-a Tuzla)
 34. Maida Mulić (Zavod za javno zdravstvo TK)
 35. Razija Majstorović (Služba za zapošljavanje TK)