Upozoravanje na opasnost od mina

Upozoravanje na opasnost od mina predstavlja jednu od komponenata protivminskih akcija i ima za cilj da edukacijom, informisanjem putem medija, prezentacijom i razgovorima s ugroženom populacijom podigne svijest stanovništva, smanji broj žrtava i ukaže na dugoročnu opasnost od mina. Struktura DCK BiH uključena je u implementaciju planova upozoravanja na opasnost od mina u opštinama ugroženim minama u Bosni i Hercegovini. Aktivnosti upozoravanja na opasnost od mina sastoje se od javnog informisanja, obuke i povezivanja s lokalnom zajednicom, što ukratko obuhvata sastanke s predstavnicima lokalne vlasti, prezentaciju plana upozoravanja na opasnost od mina, edukaciju lokalnog stanovništva, obuku nastavnika, saradnju s lokalnim medijima u cilju redovnog obavještavanja i edukacije stanovništva, izradu i distribuciju promotivnog materijala i slično. Metodologija rada u ugroženim opštinama obuhvata i zabranu kretanja u područja opasna od mina, što podrazumijeva sistem mjera s ciljem odvraćanja od ulaska u minirana područja. Program upozoravanja na opasnost od mina u ugroženim zajednicama obuhvata trajno obilježavanje i info-panoe na obližnjim saobraćajnicama i u lokalnim zajednicama, što predstavlja novinu, a u pristupu protivminskoj akciji novinu predstavlja i uvođenje redukcije rizika.

Ciljne grupe programa su prevashodno djeca, poljoprivrednici, lovci i robolovci, šumski radnici, povratnici. Na terenu ga provode instruktori, a svake godine se organiziraju takmičenja učenika na općinskom, kantonalnom i federalnom nivou koje se održava u toku Nedjelje/ Tjedna “Upozoravanje na opasnost od mina” (od 03. do 12. 12.).