Mladi Crvenog križa Tuzlanskog kantona

Mlade Crvenog križa TK čine volonteri 13 organizacija Crvenog križa općina/grada sa područja kantona. Obaveze i odgovornosti mladih regulišu se kroz djelovanje dva formalna tijela: Konferenciju i Predsjedništvo mladih Crvenog križa TK.

Svake godine oko 1000 volontera sa područja TK učestvuje u programskim i projektnim aktivnostima, vodeći se principima pokreta Crvenog križa i pripadajućim vrijednostima, te na ličnom i društvenom nivou grade promjene za društvo po mjeri svih građana.

Crveni križ Tuzlanskog kantona i organizacije CK općina/grada posebnu pažnju usmjeravaju na edukaciju mladih i osposobljavanje i organiziranje grupa mladih u školama i drugim sredinama. Putem grupa mladih i njihovih konferencija na svim nivoima organizovanja, oni se aktivno uključuju u sva upravljačka tijela u strukturi.

Organiziranjem specifičnih radionica, seminara i takmičenja mladi stiču nova znanja o vrijednostima Crvenog križa i uključuju se u sve programske aktivnosti. Sva stečena znanja se prate i verificiraju, a mladi stiču priliku da i sami postanu instruktori u širenju znanja o Crvenom križu.

Organiziranje ljetnih i zimskih kampova predstavlja najinteresantnije i najznačajnije oblike za druženja, upoznavanje i obrazovanje mladih o vrijednostima Crvenog križa, te širenja znanja o raznim programskim aktivnostima.

Mladima u struktiru Crvenog križa u BiH pruža se prilika da razvijaju međunarodnu suradnju i da na poziv drugih nacionalnih društava borave u ljetnim kampovima, učestvuju u radu konferencija i organiziraju uzvratne posjete.