Entries by admin

Dodjela priznanja dobrovoljnim davaocima krvi

Crveni križ Tuzlanskog kantona upriličio je  dodjelu priznanja za dobrovoljne darivaoce krvi  a koji su darovali krv  50, 75 i 100 puta. Dodjela je upriličena za dobrovoljne davaoce krvi sa područja Tuzlanskog kantona a priznanja dodjeljuje @crveni križ federacije BiH. Dodjeljeno je 13 priznanja i to 1 zlatni znak za 100 darivanja, 3 srebrena znaka […]

Edukativno predavanje za članove Inicijativnih grupa za aktivno starenje

Danas (20.12.2021.) je Crveni križ Tuzlanskog kantona održao edukativna predavanja o značaju vakcinacije u borbi protiv COVID-19 za članove Inicijativnih grupa za aktivno starenje “Dragunja” i “Bikodže”. Također, svim prisutnima je distribuiran edukativni materijal o značaju vakcinacije. Predavanje je održao dr. Mensur Hadžibeganović, uz asistenciju članova Kluba volontera CK TK.    

Edukativna predavanja za volontere

U cilju promocije i informisanja javnosti o značaju vakcinacije protiv COVID-19, Crveni križ Tuzlanskog kantona je shodno zaključku Koordinacionog tijela Vlade TK za praćenje stanje i mjera protiv pandemije COVID-19  održao edukativna predavanja za volontere CK Živinice i volontere Udruženja mladih TRIK Kalesija. Predavanja su održana 18.12.2021. godine, a održala ih je dr. Džana Atlić, […]

Edukativno predavanje za studente Farmaceutskog fakulteta

U cilju promocije i informisanja javnosti o značaju vakcinacije protiv COVID-19, Crveni križ Tuzlanskog kantona je shodno zaključku Koordinacionog tijela Vlade TK za praćenje stanje i mjera protiv pandemije COVID-19, započeo niz edukativnih predavanja za studente Univerziteta u Tuzli. 13.12.2021. godine je održano edukativno predavanje za studente Farmaceutskog fakulteta, a predavanje je održao dr. Mensur […]

Kontakti CK općina

Adresa: Tel/fax: E-mail: Sekretar:

CK Živinice

Adresa: Oslobođenja bb, 75 270 Živinice Tel/fax: 035/774-165 E-mail: zivinice@ckfbih.ba Sekretar: Nermin Aljić

CK Sapna

Adresa: Viteške brigade bb, 75 411 Sapna Tel/fax: 035/597-527 E-mail: sapna@ckfbih.ba Sekretar: Zemko Sejdinović

CK Tuzla

Adresa: Džafer Mahala 15, 75 000 Tuzla Tel/fax: 035/251-604 | 035/274-519 fax E-mail: tuzla@ckfbih.ba Sekretar: Sead Hasić