Marš mira 2024.

✅️ 110 volontera Crvenog križa učestvovalo na ovogodišnjem Maršu mira!

Crveni križ Tuzlanskog kantona i ove godine učestvovao je u pripremi i realizaciji aktivnosti u okviru manifestacije „Marš mira 2024“ koja je organizovana u periodu od 07. do 11. jula 2024. godine u okviru obilježavanja 29. godišnjice genocida nad Bošnjacima Srebrenice „Zaštićene zone UN-a“.

U pripremi i realizaciji svih aktivnosti ispred Crvenog križa Tuzlanskog kantona učestvovalo je 110 volontera i uposlenika u praćenju kolone Marša mira.
U sastavu ekipa Crvenog križa Tuzlanskog kantona bili su volonteri i uposlenici iz CK:
▪️ Banovići
▪️ Gradačac
▪️ Kalesija
▪️ Kladanj
▪️ Lukavac
▪️ Sapna
▪️ Živinice
▪️ Mostar
▪️ Donji Vakuf
▪️ Brčko distrikt
▪️ Unsko-Sanski kanton
▪️ Novo Sarajevo
▪️ Žepče
Pored strukture Crvenog križa, u sastavu timova bili su angažovani i predstavnici Filozofski fakultet u Tuzli- Odsjek za turski jezik sa Univerzitet u Tuzli koji su u ulozi prevodioca asistirali volonterima prilikom pružanja usluga državljanima Republike Turske, te predstavnici organizacije Hands Giving Lives iz Turske u čijem sastavu je bio jedan ljekar i četiri medicinska tehničara.
???? Tokom Marša mira, volonteri Crvenog križa TK bili su raspoređeni u 9 ekipa prve pomoći koje su pješačile zajedno sa učesnicima pohoda, te tom prilikom pružali usluge prve pomoći.
  
  
   
????  Pored timova na trasi, za potrebe pružanja prve pomoći u mjestima prenoćišta, angažovana je jedna ekipa sastavljena od 10 osoba.
 
  
???? Jedna ekipa sastavljena od 2 ljekara, medicinskog tehničara i vozača, bila je uključena u pružanje usluga prve pomoći i transporta povrijeđenih sa sanitetskim vozilom Crvenog križa Tuzlanskog kantona.
                          
✅️ Koordinator svih zdravstvenih aktivnosti na Maršu mira bio je Dr. Mensur Hadžibeganović, volonter Crvenog križa Tuzlanskog kantona.
✅️ Koordinator timova prve pomoći Crvenog križa Tuzlanskog kantona bio je Dr. Almir Jagodić, volonter Crvenog križa Tuzlanskog kantona.
Ekipe Crvenog križa Tuzlanskog kantona tokom trajanja Marša mira pružile su 1472 evidentirane usluge prve pomoći.
  
  
???? Osim ekipa prve pomoći formirani su timovi za transport vozilima čiji je zadatak bio transport povrijeđenih/iznemoglih učesnika do najbliže sanitetske ekipe ili mjesta prenoćišta sa ukupno 6 terenskih vozila ustupljena od strane Federalna Uprava Civilne Zaštite i jednim vozilom koje je za ovu namjenu ustupljeno od Crveni križ grada Mostara.
Tokom Marša mira, timovi za transport su obavili 524 transporta povrijeđenih/iznemoglih osoba.
Za potrebe obezbjeđenja adekvatnih uslova za pružanje usluga prve pomoći, smještaj i ishranu volontera formirani su logistički timovi za uspostavu kampa, kuhinju, sanitetski materijal, te operativno-tehnički tim.
Ispomoć logističkom timu zaduženom za ishranu volontera pružio je Merhamet RO Tuzla koji je za sve dane Marša mira obezbjeđivao večeru za sve logističke timove na Maršu mira.
  
  
Dvije ekipe sastavljene od 7 volontera sa vozilom ustupljenim od Crvenog polumjeseca Turske i Crveni križ Federacije Bosne i Hercegovine su vršile distribuciju voća, vode i slatkiša koje je za potrebe učesnika Marša mira obezbijedio Crveni polumjesec Turske.
✅️ Koordinator svih terenskih aktivnosti na Maršu mira bio je Abdurahman Aljić, uposlenik Crvenog križa Tuzlanskog kantona.
▪️ Koordinator svih aktivnosti ispred Crvenog križa Tuzlanskog kantona na Maršu mira bila je Merima Sarajlić, sekretar Crvenog križa Tuzlanskog kantona.
    

Akcija dobrovoljnog darivanja krvi na Trgu Slobode

✅️ Na akciji dobrovoljnog darivanja krvi na Trgu Slobode u Tuzli prikupljeno 29 doza krvi!

???? U povodu obilježavanja Svjetskog dana dobrovoljnih davoca krvi, Crveni križ Tuzlanskog kantona u saradnji sa Poliklinikom za transfuziologiju UKC-a Tuzla i Crveni križ/krst grada Tuzla organizovao je akciju dobrovoljnog darivanja krvi.

???? Akcija je realizovana na Trgu Slobode u Tuzli, a na istoj je prikupljeno 29 doza krvi!
Ovim putem želimo da se zahvalimo i našim prijateljima i partnerima koji su nas podržali u procesu animiranja građana i to:
▪️ Studentski parlament Univerziteta u Tuzli
▪️ Mirela Bikovic
    

Trening Logističkog tima Crvenog križa Tuzlanskog kantona!

Od 08.06. do 09.06.2024. je na platou ispred magacina Crvenog križa Tuzlanskog kantona u Dubravama, otpočeo trening za članove Logističkog tima CK TK.

▪️ Logistički tim se kroz operativni trening upoznao sa MTS – om koji se koristi tokom implementacije aktivnosti CK TK.
Također ovo je ujedno bila i prilika za pripremu i provjeru opreme koja će se koristiti u aktivnostima logističke podrške ovogodišnjem Maršu mira koji počinje tačno za mjesec dana.
  
▪️ Logistički tim je provjerio i noćne uslove rada u uspostavljenom kampu ispred magacina CK TK.
Logistički tim je neizostavna karika u lancu organizovanja i djelovanja Crvenog križa Tuzlanskog kantona.