Prezentacija projekta prekogranične saradnje između Srbije i Bosne i Hercegovine „Eko turizam u prekograničnom području između Srbije i BiH: posmatranje ptica u prekograničnom području“

Prezentacija projekta prekogranične saradnje između Srbije i Bosne i Hercegovine „Eko turizam u prekograničnom području između Srbije i BiH: posmatranje ptica u prekograničnom području“ održana je u Avliji održivog razvoja u Bogatiću.
Realizacija projekta traje dve godine. Ukupan budžet je 209.847,86 evra.

Prve projektne aktivnosti se odnose na dizajniranje novih turističkih proizvoda – razvijanje ruta za posmatranje ptica na dve nove destinacije. Već početkom naredne godine počeće se sa konkretnim obukama i treninzima vodiča za posmatranje ptica kao i za izradu kućica i hrane za ptice, a predviđeno je da se po završetku projekta poslovno osnaži najmanje trideset osoba iz društveno osetljivih grupa. Oni će biti angažovani na poslovima pravljenja kućica za ptice i proizvodnje zrnevlja za hranjenje ptica.

Trenutno je, prema podacima Nacionalne službe za zapošljavanje, na teritoriji Mačvanskog okruga evidentirano 584 osobe sa nekom vrstom invaliditeta, koje su trenutno bez zaposlenja. To su ljudi čije mogućnosti jesu ograničene, ali svi oni su sa podjednakom šansom da u skladu sa svojim mogućnostima doprinesu zajednici, ostvare lične benefite i ostvare se u poslu – istakao je Miroljub Nikolić, direktor Caritas-a Šapca.
Prezentaciji projekta i umrežavanju prisustvovali su organizatori skupa i predstavnici partnera na projektu, predstavnici lokalnih samouprava, civilnog sektora, obrazovnih institucija, organizacija socijalne zaštite, privrednici, poljoprivrednici, socijalni preduzetnici i predstavnici preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom, kao i same osobe sa invaliditetom.
Projekat „Eko turizam u prekograničnom području između Srbije i BiH: posmatranje ptica u prekograničnom području“ realizuje Caritas Šabac u saradnji sa Crvenim križem Tuzlanskog kantona i Društvom za zaštitu i proučavanje ptica Srbije u okviru Trećeg poziva IPA Programa prekogranične saradnje Srbije i Bosne 2014-2020 i većinski je sufinansiran od strane Evropske unije.
Ugovor za sufinansiranje sredstvima Evropske unije potpisan je sa Ministarstvom finansija Republike Srbije – Sektorom za ugovaranje i finansiranje programa iz sredstava Evropske unije.