U Bugarskoj održan sastanak razmjene naučenih vještina u okviru završnih aktivnosti NSCEP Erasmus + projekta

U periodu od 18. do 20. septembra u Bugarskoj je održan sastanak razmjene naučenih vještina u okviru završnih aktivnosti NSCEP Erasmus + projekta u kojem pored Društvo Crvenog krsta/križa BiH učestvuju još i Crveni križ Bugarske, Velike Britanije i Crveni polumjesec Turske.
Cilj sastanka bio je da se predstave pozitivne prakse u realizaciji Cash Vaucher i Protection programa u svakoj od zemalja učesnica u projektu.
Ispred Društva Crvenog krsta/križa Bosne i Hercegovine na sastanku u Sofiji učestvovale su Tanja Bijedić, Aldina Tucaković i Azra Bričić.