Crveni križ Tuzlanskog kantona izvršio distribuciju ogrijeva za socijalno ugrožene porodice na Tuzlanskom kantonu

Crveni križ Tuzlanskog kantona je u okviru projekta “Pomozimo najugroženijima” koji implementira Crveni križ Tuzlanskog kantona uz podršku Ministarstva za rad, socijalnu politiku i povratak TK izvršio distribuciju ogrijeva za socijalno ugrožene porodica na teritoriji opština Banovići i Tuzla.