Crveni križ TK učestvovao na Maršu mira 2023

130 volontera Crvenog križa učestvovalo na ovogodišnjem Maršu mira!
Crveni križ Tuzlanskog kantona i ove godine učestvovao je u pripremi i realizaciji aktivnosti u okviru manifestacije „Marš mira 2023“ koja je organizovana u periodu od 07. do 11. jula 2023. godine u okviru obilježavanja 28. godišnjice genocida nad Bošnjacima Srebrenice „Zaštićene zone UN-a“.
U pripremi i realizaciji svih aktivnosti ispred Crvenog križa Tuzlanskog kantona učestvovalo je oko 130 volontera i uposlenika u praćenju kolone Marša mira, te jedan tim u provedbi aktivnosti na dan kolektivne dženaze u Potočarima.
U sastavu ekipa Crvenog križa Tuzlanskog kantona bili su volonteri i uposlenici iz CK općina/gradova:
???? Lukavac
???? Sapna
???? Gradačac
???? Gračanica
???? Kalesija
???? Kladanj
???? Banovići
???? Živinice
???? Žepče
???? Mostar
???? Brčko Distrikt
???? Unsko-Sanski kanton
Pored strukture Crvenog križa, u sastavu timova bili su angažovani i predstavnici Filozofski fakultet u Tuzli– Odsjek za turski jezik sa Univerzitet u Tuzli koji su u ulozi prevodioca asistirali volonterima prilikom pružanja usluga državljanima Republike Turske, te predstavnici organizacije Hands Giving Lives iz Turske u čijem sastavu je bilo 5 ljekara i 2 medicinske sestre.
U sastavu timova Crvenog križa Tuzlanskog kantona bili su i predstavnici Danskoj vijeća za izbjeglice, kao i kolege iz Pokreta, odnosno gospodin Said Ali Nur (Crveni polumjesec Turske) i dugogodišnji prijatelj Crvenog križa u Bosni i Hercegovini, gospodin Humanitarian Photography Academy by Ibrahim Malla koji je bio zadužen za promociju aktivnosti Crvenog križa Tuzlanskog kantona na Maršu mira.
Tokom Marša mira, volonteri Crvenog križa TK bili su raspoređeni u 9 ekipa prve pomoći koje su pješačile zajedno sa učesnicima pohoda, te tom prilikom pružali usluge prve pomoći.
Pored timova na trasi, za potrebe pružanja prve pomoći u mjestima prenoćišta, angažovana je jedna ekipa sastavljena od 3 ljekara i 7 volontera Crvenog križa osposobljenih za pružanje usluga prve pomoći.
Jedna ekipa sastavljena od 2 ljekara, medicinskog tehničara i vozača, bila je uključena u pružanje usluga prve pomoći i transporta povrijeđenih sa sanitetskim vozilom Crvenog križa Tuzlanskog kantona.
Ekipe Crvenog križa Tuzlanskog kantona tokom trajanja Marša mira pružile su 1255 evidentiranih usluga prve pomoći.
Sanitetski tim Crvenog križa Tuzlanskog kantona pružio je ukupno 197 usluga prve pomoći.
Pored toga, tokom trajanja Marša mira izvršena su 2 transporta sanitetskim vozilima do zdravstvenih ustanova, te je pri tome Sanitetski tim CK TK u saradnji sa Ministarstvo odbrane i Oružane snage BiH/MoD&AF of BiH učestvovao je u hitnoj medicinskoj evakuaciji jedne osobe helikopterom do Sarajeva.
Koordinator svih zdravstvenih aktivnosti na Maršu mira bio je dr. Mensur Hadžibeganović, dugogodišnji volonter Crvenog križa Tuzlanskog kantona.
Osim ekipa prve pomoći formirani su timovi za transport vozilima čiji je zadatak bio transport povrijeđenih/iznemoglih učesnika do najbliže sanitetske ekipe ili mjesta prenoćišta sa ukupno 4 terenska vozila ustupljena od strane Federalna Uprava Civilne Zaštite i jednim vozilom Crvenog križa Tuzlanskog kantona koje je za ovu namjenu ustupljeno od Općina Kalesija.
Tokom Marša mira, timovi za transport su obavili 374 transporta povrijeđenih/iznemoglih osoba.
Za potrebe obezbjeđenja adekvatnih uslova za pružanje usluga prve pomoći, smještaj i ishranu volontera formirani su logistički timovi za uspostavu kampa, kuhinju, sanitetski materijal, te tim za informisanje putem društvenih mreža i medija.
Dvije ekipe sastavljene od 7 volontera sa vozilom ustupljenim od Crvenog polumjeseca Turske i Crveni križ grada Mostara svakodnevno su vršile distribuciju voća, vode i slatkiša za sve učesnike Marša mira.
Tokom Marša mira, timovi su učestvovali u distribuciji preko 16 000 prehrambenih artikala (Voda, slatkiši) i 2 000 kilograma voća.
Koordinator svih terenskih aktivnosti na Maršu mira bio je Abdurahman Aljić, uposlenik Crvenog križa Tuzlanskog kantona.
Na zahtjev organizatora ekipa sastavljena od 8 volontera na dan kolektivne dženaze, 11. jula u Potočarima bila je angažovana u svojstvu sanitetskog obezbjeđivanja.
Ispomoć logističkom timu zaduženom za ishranu volontera pružio je Merhamet RO Tuzla-Oficijelna stranica koji je za sve dane Marša mira obezbjeđivao večeru za 130 volontera Crvenog križa TK.
Koordinator svih aktivnosti ispred Crvenog križa Tuzlanskog kantona na Maršu mira 2023 bila je Merima Sarajlić, sekretar Crvenog križa Tuzlanskog kantona.