Crveni križ TK obučio 1384 policijska službenika MUP-a TK

Na osnovu potpisanog Sporazuma o saradnji između Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona i Crvenog križa Tuzlanskog kantona u prethodna dva mjeseca realizovana je obuka iz prve pomoći za policijske službenike MUP-a TK. Obuka je realizovana u saradnji sa CK općina/grada na području Tuzlanskog kantona.
Obukom iz oblasti prve pomoći kroz 113 edukacija obuhvaćena su 1384 policijska službenika MUP-a TK, a prema planu i programu obuke, polaznici kursa su imali priliku steći znanja i vještine iz oblasti: Diseminacije, Kardiopulmonalne reanimacije uz upotrebu automatskog eksternog defibrilatora, preloma, rana, krvarenja, naglo nastalih stanja i oboljenja, opekotina, te segmenta koji se tiče psihosocijalne podrške.
Tokom realizacije projekta, angažovano je ukupno 20 certificiranih instruktora prve pomoći koji su kroz teoretski i praktični dio prenosili znanja i vještine pružanja prve pomoći.
Sve aktivnosti realizovane su u saradnji i koordinaciji sa Odsjekom za edukaciju Ministarstva unutrašnjih poslova TK.
U nastavku, donosimo vam pregled aktivnosti:

?
113 predavanja
? 1384 edukovana policijska službenika
? 20 instruktora
Predavanja su realizovana u prostorijama:

?
CK TK
? CK Banovići
? CK Čelić
? CK Doboj Istok
? CK Gračanica
? CK Gradačac
? CK Kalesija
? CK Lukavac
? CK Srebrenik
? CK Tuzla
? CK Živinice
? Prostorije Specijalne policije MUP-a TK.