Potpisan sporazum sa JP “Karaula” Kladanj

U Općini Kladanj potpisan Sporazum o saradnji između Općine Kladanj, JP Karaula Kladanj, Crvenog križa Kladanj i Crvenog križa Tuzlanskog kantona.
Sporazumom je potpisan 4.3.2022. godine a istim su predviđene zajedniče aktivnosti u okviru pružanja prve pomoći učesnicima planinarskih, biciklističkih, alpinističkih i zimskih događaja kao i međusobna saradnja na promociji i realizaciji aktivnosti u okviru programa prve pomoći.
Sporazum su potpisali Općinski načelnik Jusuf Čavkunović, sekretar Crvenog križa Kladanj Asima Ramić, direktorica JP “Karaula“ Kladanj Dragana Čaušević i sekretar Crvenog križa Tuzlanskog kantona, Merima Sarajlić.