Podjela paketa Agana Hodžića u Nedelji/Tjednu Crvenog križa

Posredstvom Crvenog križa FBiH, Crveni križ Tuzlanskog kantona zaprimio je donaciju iz zaostavštine Agana Hodžića iz Rogatice. U Nedelji/ Tjednu Crvenog križa, od 8-15. maja 2018.g. donacija u vidu 592 paketa će biti distribuirana korisnicima na području Tuzlanskog kantona.