Crveni križ općine Kladanj obilježio Svjetski dan borbe protiv mina

DSCN7023DSCN7024

Organizacija Crvenog križa općine Kladanj u saradnji sa  Civilnom zaštitom općine Kladanj, članovima Štaba Civilne zaštite, Osnovnom školom „Kladanj“ i „Informativno kulturnim centrom“ Kladanj,  na prigodan  način su obilježili 4.april-Međunarodni dan borbe protiv mina.

U povodu obilježavanja ovog datuma organizovano je prigodno predavanje za učenike VIII i IX razreda Osnovne škole „Kladanj“. Predavanja su bila na temu upozoravanja na opasnosti od mina, minskih oznakea, najčešćih lokacija na kojima mine mogu biti postavljene, vrste mina i sl, a predavači su bili nastavnik Evludin Šarić, volonter CK općine Kladanj i Zijad Vejzović, Načelnik Štaba Civilne zaštite općine Kladanj.

Navedena aktivnost je medijski propraćena od strane Informativno kulturnog centra Kladanj i dopisništva Oslobođenja iz Kladnja.