JAVNI POZIV za prodaju stalnog sredstva-motornog vozila

Na osnovu Odluke Predsjedništva Crvenog križa TK o prodaji kombi vozila (broj: 02-106/23 od 23.3.2023.godine), sekretar Crvenog križa TK objavljuje

 

JAVNI POZIV
za prodaju stalnog sredstva- motornog vozila

 

I PREDMET PRODAJE

TIP vozila: kombi FORD TRANZIT

Registarske oznake T81-O-925

Broj šasije: WF0PXXGBFP1C28751

Broj motora: F3FA1M58295

Broj sjedećih mjesta: 9

Godište: 2001

Zapremina motora: 1998

Snaga motora: 61 KW

Eko karakteristike: EURO 3

Gorivo: dizel

Registrovan do: 22.5.2023.godine

Broj pređenih kilometara: 208000km

Stanje ispravnosti: vozilo nije u voznom stanju


II USLOVI ZA UČEŠĆE

Pravo učešća imaju sva pravna i fizička lica, koja svoje ponude-zapečaćene koverte dostave putem pošte ili neposredno na adresu Crvenog križa Tuzlanskog kantona, Borić 3, 75 000 Tuzla.
Na koverti potrebno naznačiti: „NE OTVARAJ – Ponuda za kupovinu motornog vozila putem Javnog poziva“.

Rok za podnošenje ponuda je do 31.3.2023 godine do 14,00 sati.
Ponude dostavljene nakon navedenog roka, bez obzira na način slanja i dostave, neće se uzeti u razmatranje.
Motorno vozilo se može pogledati u peridu od 27.3.2023 do 30.3.2023.godine od 9-12 h, uz prethodni telefonski dogovor sa kontakt osobom telefon broj  062/646-672.

III NAČIN PRODAJE

Vozilo koja je predmet javne prodaje prodaje se ponuđaču koji ponudi najvišu cijenu za vozilo.

IV SADRŽAJ PONUDE

 1. Podaci o fizičkoj osobi: ime i prezime, ime jednog roditelja, adresa i broj telefona, cijenu ponude
 2. Podaci o pravnoj osobi: naziv pravne osobe, adresa i broj telefona, potpis ovlaštene osobe i pečat, cijenu ponude

V POSTUPAK JAVNE PRODAJE-LICITACIJE

1.Provedbu postupka prodaje provodi Komisija za provođenje postupka prodaje vozila putem Javnog poziva, koju formira Sekretar Crvenog križa TK

 1. Ponude koje ne ispunjavaju uslove prihvatljivosti neće se razmatrati u daljem postupku prodaje.
  3. Nakon isteka roka za prijavu na Javni poziv, Komisija otvara pristigle ponude i provodi postupak ocjene najprihvatljivije ponude.
 2. Vozilo koja je predmet javne prodaje prodaje se ponuđaču koji ponudi najvišu cijenu za vozilo.
  5. Ako se prijave dva ili više ponuđača sa prihvatljivom ponudom i istom cijenom, koja je ujedno i najveća cijena ponude, Komisija daje prednost ponuđaču čija je ponuda prva primljena.

VI OBAVEZE KUPCA

1.Ponuđač, odnosno kupac, čija ponuda bude prihvaćena, dužan je zaključiti ugovor o kupoprodaji u roku od 8 dana od prijema obavijesti o izboru.

 1. Kupac je dužan za kupljeno vozilo uplatiti puni iznos kupoprodajne cijene u roku od 7 dana od dana potpisivanja ugovora o kupoprodaji
 2. Sve poreze i troškove u vezi sa prenosom vlasništva snosi kupac
 3. Prodaja vozila vrši se po principu „viđeno-kupljeno“, što isključuje sve naknadne prigovore i reklamacije od strane kupca po pitanju kvaliteta i eventualnih nedostataka na vozilu, koje se neće razmatrati.
  5. Primopredaja vozila izvršit će se odmah nakon predočenja dokaza o izvršenoj uplati kupoprodajne cijene.
  6. Ukoliko kupac u predviđenom roku ne potpiše ugovor o kupoprodaji ili ne uplati puni iznos kupoprodajne cijene, smatrat će se da je od kupovine odustao, te će Crveni križ TK zaključiti ugovor sa sljedećim najpovoljnijim ponuđačem.

VII DODATNE INFORMACIJE

Sve informacije u vezi sa javnom prodajom-licitacijom mogu se dobiti svaki radni dan u vremenu od 9 do 12 sati na broj telefona 062/646-672, kontakt osoba Abdurahman Aljić

 

Izabrano novo rukovodstvo Crvenog križa Tuzlanskog kantona

Danas (15.11.2022.) je u prostorijama JU Bosanski kulturni centar TK održana Izborna Skupština Crvenog križa Tuzlanskog kantona.

Skupština Crvenog križa TK broji ukupno 35 zastupnika, a današnjoj sjednici prisustvovalo je 28 zastupnika.
S obzirom da je sjednica bila izbornog karaktera, izabrano je novo rukovodstvo Crvenog križa TK za naredne 4 godine.

 Za Predsjednicu Skupštine Crvenog križa Tuzlanskog kantona ponovo je izabrana je dr. Maida Mulić koja je ovu funkciju uspješno obavljala i opravdala ukazano povjerenje skupštine u prethodnom mandatu.
Za Predsjednika Predsjedništva Crvenog križa Tuzlanskog kantona izabran je dr. sc. Tihomir Knežiček, redovan profesor na Rudarsko-Geološko-Građevinskom fakultetu u Tuzli, te dugogodišnji aktivista CK TK.
Također, izabrani su članovi Predsjedništva, Skupštine i Nadzornog odbora Crvenog križa Tuzlanskog kantona za mandatni period 2022-2026.
 Bila je ovo prilika da se zahvalimo i starom sazivu Skupštine Crvenog križa Tuzlanskog kantona kojima su uručene zahvalnice i prigodni pokloni.
 Sjednici je prisustvovao i Namik Hodžić, generalni sekretar Crvenog križa Federacije BiH.

Novosti2

Novosti

Sastanak predstavnica CKTK i Poliklinike za transfuziologiju

Tokom jučerašnjeg dana predstavnice Crvenog križa TK i Poliklinike za transfuziologiju JZU UKC-a Tuzla upriličile su sastanak koji je ujedno predstavljao mogućnost za razmjenu iskustava i razmatranje prilika za unaprijeđenje dobrovoljnog darivanja krvi. U ugodnoj atmosferi razmjenjene su informacije o potrebama i mogućim rješenjima za kontinuirano kvalitetno provođenje aktivnosti u ovoj oblasti. Prijedlozi, ideje , moguća unaprijeđenja u radu u domenu dobrovoljnog davalaštva krvi razmatrati će se dalje kroz saradnju  Crvenog križa TK  i Poliklinike za transfuziologiju.

U Tuzli se organizuje četvrti sajam usluga i proizvoda za starije

Crveni križ Tuzlanskog kantona već četvrtu godinu za redom u povodu obilježavanja Međunarodnog dana starijih osoba organizuje Sajam proizvoda i usluga za starije osobe.
I ove godine, sajam će se održati na Trg Slobode Tuzla sa početkom u 12:00 sati, te će se tom prilikom predstaviti organizacije i udruženja koja se bave pitanjima starijih osoba.
Ulaz na sajam je besplatan, te pozivamo sve naše sugrađane da nam se pridruže.

Obilježavanje Dječije nedjelje

U okviru projekta „Velik kao dijete“ Crveni križ TK sa partnerskom organizacijom „Scena“ iz Živinica te kroz saradnju sa Crvenim križom Grada Živinice organizuje događaj povodom obilježavanja Dječije nedjelje. U ponedeljak, 5. Oktobra 2020. godine sa početkom u 17.00 sati na Gradskom trgu u Živinicama upriličit će se zabavni sadržaji za djecu usmjereni na promociju i razumjevanje dječijih prava.

Zadovoljstvo nam je da vas pozovemo da se pridružite ovom veselom događaju i da zajedno činimo svijet sigurnijim mjestom za generacije koje dolaze.

Događaj je otvorenog tipa i prisustvo se ne naplaćuje.

Napomena: u slučaju loših vremenskih uslova, promjena lokacije će biti najavljena u ponedeljak do podne putem službene stranice cktk.org i FB stanice Crveni križ Tuzlanskog kantona.

Sajam proizvoda i usluga za starije osobe

Crveni križ Tuzlanskog kantona i Mreža aktivnog starenja Tuzla organizuju Sajam proizvoda i usluga za starije osobe „65+“ u Tuzli koji će se održati u četvrtak, 1. oktobra 2020. godine od  10:00 – 14:00 sati na Trgu slobode u Tuzli.

Sajam se organizuje u okviru projekta “Volonterizam i aktivizam za treću životnu dob” finansiranim od strane grada Tuzle  poštujući  trenutne mjere zaštite  i samozaštite učesnika.

Ulaz na sajam je besplatan.

Besplatni ljekarski pregledi stanovništva na području Tuzle i Kalesije

U okviru projekta koji provodi DCK/K BiH “Svi možemo učiniti napor da se okonča tuberkuloza u našem okruženju”, volonteri Crvenog križa TK obavili su ljekarske preglede uz provjeru krvnog pritiska i glukoze u krvi za 38 stanovnika MZ Dobrnja, Tuzla. Kroz pomenuti projekat, u toku mjeseca septembra tekuće godine, na području Tuzle i Kalesije planirana su ukupno 4 ljekarska pregleda za stanovništvo i  i 2 informativna predavanja na temu borbe protiv TB-a.

250 paketa školskog pribora za prvačiće na području TK

Uz podršku organizacije Crkva Isusa Hrista Sveci Posljednjih Dana iz SAD-a, danas smo obradovali 70 prvačića iz općine Kladanj sa školskim priborom. Dječiji osmijeh i sreća nemaju cijenu. Pored prvačića iz Kladnja, školski pribor će dobiti i 150 prvačića iz Gračanice i Živinica.