Održana Simulacijsko-Pokazna vježba Crvenog križa TK

✔️ 26.10.2022. godine u Gradačcu je održana Simulacijsko-Pokazna vježba Službe za spašavanja Crvenog križa Tuzlanskog kantona, “Kula 2022”.
Vježba je organizovana u okviru Plana i programa Službe za spašavanje u okviru djelatnosti Crvenog križa Tuzlanskog kantona za 2022. godinu, a pored Crvenog križa Tuzlanskog kantona, učešće u vježbi su uzele i sljedeće službe:
? Kantonalna uprava Civilne zaštite
? Civilna zaštita grada Gradačac
? Policijska uprava Gradačac
? Služba hitne medicinske pomoći Gradačac
? Profesionalna vatrogasna jedinica Gradačac
? Služba za spašavanje na vodi i pod vodom (Ronilački klub “Vidara” Gradačac)
? Služba za informisanje i medijsku podršku (RTVTK)
? Crveni križ grada Gradačac
? Vježba se organizovala u svrhu provjere sposobnosti Službi zaštite i spašavanja iz strukture Tuzlanskog kantona, resursa kao i provjere kapaciteta za odgovor na nesreće prirodnog i antropološkog porijekla sadržane u scenariju vježbe.
? Kroz scenarij vježbe, pripadnici Službe za spašavanje Crvenog križa Tuzlanskog kantona su vršili uspostavu šatorskog naselja i prihvat evakuisanog stanovništva, kao i usluge iz programa Službe traženja i psihosocijalne podrške.
? Za evakuaciju ljudi i životinja sa poplavljenog područja bili su zaduženi pripadnici Profesionalne vatrogasne jedinice Gradačac i Službe za spašavanje na vodi i pod vodom koji su pored evakuacije, vršili pretraživanje dna jezera Vidara sa ronilačkim timova.
? Članovi Službe spašavanja Crvenog križa Federacije Bosne i Hercegovine bili su zaduženi za dostavu pitke vode, lijekova i prehrambenih paketa vodenim putem osobama pogođenim poplavama.
? Za informisanje javnosti o dešavanjima na terenu bila je zadužena Služba za informisanje i medijsku podršku koja je u toku vježbe putem video linka izvještavala javnost. Po završetku vježbe, Služba za informisanje organizovala je press konferenciju za medije, te se na taj način skrenula pažnja na krizno komuniciranje.
? Pripadnici Policijske uprave Gradačac, kao prve snage zaštite i spašavanja, bili su zaduženi za osiguravanje sigurne zone za prihvat evakuisanog stanovništva. Također, pripadnici PU Gradačac su u toku vježbe pokazali i stepen obučenosti iz oblasti pružanja prve pomoći.
? Za trijažu evakuisanih osoba i transport do zdravstvenih ustanova bila je zadužena Služba hitne medicinske pomoći Gradačac, dok su usluge prve pomoći pružali članovi ekipe prve pomoći Crvenog križa grada Gradačac.
? O situaciju na terenu su kontinuirano komunicirali predstavnici Kantonalne i Gradske uprave Civilne zaštite.
Domaćin vježbe bile su kolege iz Crvenog križa grada Gradačac kojima se ovom prilikom zahvaljujemo.