On line radionice za mlade volontere!

Tokom posljednje sedmice oktobra Klub volontera CKTK  provodi on line edukacije za svoje članove. Radi se o diseminaciji, odnosno  poznavanju i širenju znanja o vrijednostima pokreta CK.

Edukacije obuhvataju osnovni modul diseminacije: historijski razvoj pokreta, poznavanje i razumijevanje osnovnih principa te pravilnu upotrebu znaka.

Na ovaj način CKTK nastavlja sa kontinuiranom edukacijom volontera uprkos izazovima nastalim usljed pandemije.