“Mladi kao pokretači promjena”

Nakon što je 5 volontera iz organizacija Crvenog križa s područja TK učestvovalo na Kampu mladih DCK/K BiH u okviru projekta “Mladi kao pokretači promjena”, u novoj 2021. godini su završene i posljednje aktivnosti. Kroz tri cjelodnevne edukacije bazirane na vršnjakoj fascilitaciji, 30 mladih iz Lukavca, Gradačca i Živinica steklo je znanja o nediskriminaciji i poštivanju različitosti, empatiji, aktivnom slušanju, kritičkom promišljanu, rodnoj ravnopravnosti, socijalnoj inkluziji i Pokretu Crvenog križa.

Projekat je realizovan kroz saradnju Društva Crvenog krsta/križa BiH i Crvenog krsta Crne gore u okviru  programa “Dijalog za budućnost”.

Svijet na mlađima ostaje a naš zadatak i kroz ove cjelodnevne radionice je bio da ih, promovišući životne vještine,  što bolje pripremimo za tu bitnu  i odgovornu ulogu.