IZVJEŠTAJNA KONFERENCIJA MLADIH CRVENOG KRIŽA TK

Tokom posljednjeg vikenda u oktobru 2019. godine, u mektebsko- edukativnom centru Dubnica, općina Kalesija , realizovana je Izvještajna Konferencija mladih Crvenog križa TK.

Pomenuti događaj okupio je 22  volontera iz 7 Aktivnih Konferencija mladih CK općina/gradova  Banovići, Gradačac, Kalesija, Lukavac, Srebrenik,Tuzla i Živinice. Uz redovne aktivnosti za Izvještajnu konferenciju, održana je i edukacija volontera iz oblasti diseminacije, onovni modul. Na ovaj način nastojimo motivisati i zadržati mlade ljude u humanitarnim aktivnostima ali i onim drugim koje su od vitalnog značaja za unaprijeđenje lokalne zajednice. Uz navedene sadržaje, učesnici su prošli i radionicu o dječijim pravima i postupanju s djecom u vanrednim situacijama koju su vodili  Mahir Huremović,predstavnik Centra za socijalni rad općine Kalesija i Muamer Đedović, Crveni križ općine Kalesija.

Zahvaljujemo se Crvenom križu F BiH za značajnu finansijsku podršku, organizaciji World vision u BiH, IZ Općine Kalesija, Centru za socijalni rad općine Kalesija te organizaciji CK općine Kalesija za izuzetno domaćinstvo tokom proteklog vikenda. Posebna zahvala ide volonterima organizacija CK sa područja TK koji su svojim nesebičnim doprinosom omogućili da se Izvještajna konferencija održi u skladu sa ciljevima i vizijom mladih volontera.