Mali Crveni velikog srca u humanoj misiji na Maršu mira

I ove godine sedamdeset volontera i uposlenika Crvenog križa Tuzlanskog kantona učestvovalo je u pripremi i realizaciji aktivnosti u okviru „Marša mira 2019“, koji je organizovan u periodu od 07.-11. jula 2019.g. u okviru obilježavanja 24. godišnjice genocida nad Bošnjacima Srebrenice “Zaštićene zone UN-a”.

Volonteri Crvenog križa TK koji su učestvovali u praćenju Marša mira bili su podijeljeni u 7 ekipa Prve pomoći koje su pješačile zajedno sa učesnicima pohoda i pružali im usluge prve pomoći. Koordinator svih ekipa Prve pomoći bio je dr.Almir Jagodić (volonter CK Živinice). Za potrebe rada u kampovima formirana je jedna ekipa Prve pomoći sastavljena od 7 članova čiji koordinator je bio Abdurahman Aljić (volonter CK Živinice). Osim ekipa Prve pomoći za potrebe obezbjeđenja adekvatnih uslova za smještaj i ishranu članova ekipa formiran je logistički tim sastavljen od 10 članova, na čelu sa Jasminom Buljubašićem (volonter CK Srebrenik). U sastavu ekipa CK TK bili su volonteri i uposlenici iz općina/grada: Banovići, Kalesija, Lukavac, Sapna, Gradačac, Srebrenik, Čelić, Tuzla, Živinice, Brčko Distrikta, Unsko-sanskog kantona, Srebrenica, Bratunac i Kakanj. Koordinator svih zdravstvenih aktivnosti na Maršu mira bio je volonter, dr. Mensur Hadžibeganović (CK TK), uz podršku dr.Jasmine Tokić (CK Banovići).

U cilju unaprjeđenja sistema komunikacije odgovornih osoba angažovana je ekipa Crvenog krsta/križa Brčko Distrikta sastavljena od 3 člana, na čelu sa sekretarom Denisom Šehanovićem, koji su iz vlastitih resursa obezbijedili sistem radio-veze sa mobilnim repetitorom i ručnim stanicama.

Tokom trajanja Marša, ekipe Crvenog križa pružile su 825 evidentiranih usluga zbrinjavanja, od tretiranja bolova do obrade žuljeva i povreda, drugih usluga prve pomoći, kao i transporta učesnika koji zbog povreda i iscrpljenosti nisu bili u mogućnosti samostalno doći do mjesta gdje bi im se pružila adekvatna medicinska usluga. Zbog velikog broja težih intervencija, članovi ekipa nisu bili u mogućnosti evidentirati manje usluge koje su pružili učesnicima, ali prema analizi utroška materijala pruženo je dodatno oko 200 sitnih usluga, kao i značajan broj usluga koje nisu u domenu prve pomoći (psihosocijalna podrška tokom cijelog trajanja Marša mira). U koordinaciji sa organizatorom, dio volontera je bio uključen u distribuciju voća, vode i promotivnog materijala za sve učesnike Marša mira, koji su obezbijeđeni od strane Crvenog polumjeseca Turske.

Osim ekipa prve pomoći formiran je tim za transport vozilima čiji je zadatak bio transport povrijeđenih učesnika do najbliže sanitetske ekipe ili zdravstvene ustanove. Sa ukupno 3 terenska vozila Federalne uprave Civilne zaštite i 3 vozila Crvenog križa Tuzlanskog kantona, od kojih su dva vozila za ovu namjenu ustupljena od Crvenog križa FBiH i Općine Kalesija. Timovi za transport obavili su 234 transporta povrijeđenih, u okviru kojih je i učešće u transportima do zdravstvenih ustanova.

Važno je naglasiti da su sve aktivnosti realizovane zajedničkom koordinacijom između Crvenog križa TK i Pododbora za logističku podršku i realizaciju obilježavanja 24.godišnjice genocida nad Bošnjacima Srebrenice, kao i Pododbora za Marš mira.

Ovom prilikom zahvaljujemo se svim volonterima i uposlenicima Crvenog križa koji su nesebičnim zalaganjem i maksimalnom predanošću olakšali jedni drugima obavljanje zajedničkog zadatka: dostojanstvena briga o učesnicima Marša mira.

Također se zahvaljujemo svim donatorima koji su omogućili da volonteri i osoblje Crvenog križa TK na adekvatan način realizuju sve planirane aktivnosti.