Crveni križ Tuzlanskog kantona provodi aktivnosti na širenju svijesti opće populacije o tuberkulozi s ciljem sprečavanja i prevencije ovog oboljenja, kao i pružanja podrške oboljelima od tuberkuloze. Kao jedna od tradicionalnih aktivnosti Crvenog križa, borba protiv tuberkuloze obuhvata realizaciju nekoliko tipova aktivnost:

  • Informativno-edukativne aktivnosti (organizovanje predavanja u školama i javnih tribina u saradnji sa ekspertima iz ove oblasti, informativne kampanje putem medija, izrada i distribucija informativno-edukativnog materijala, prodaja poštanskih i markica za građanstvo).
  • Zdravstvene aktivnosti (pregledi stanovništva);
  • Higijensko-epidemiološke zaštite (akcije čišćenja naselja, ulica, parkova, kolektivnih centara, školskih dvorišta, pregleda vode za piće);
  • Socijalno-humanitarne aktivnosti (obilazak oboljelih od tuberkoloze i uručivanje prigodnih poklona;
  • Obilježavanje značajni datuma-Svjetskog dana borbe protiv tuberkuloze (24.marta), Nedjelja/Tjedan borbe protiv tuberkuloze (14.-21.septembra).

U periodu od 2008.-2015.godine Crveni križ TK je bio jedan od aktera uključenih u implementaciju projekta “Jačanje DOTS strategije u Bosni i Hercegovini i poboljšanje Nacionalnog programa za borbu protiv tuberkuloze, uključujući kontrolu lijekova za rezistentnu tuberkulozu i infekcije u Bosni i Hercegovini” koji je finansirao Globalni fond za borbu protiv AIDS-a, tuberkuloze i malarije (G fATM), grant za Bosnu i Hercegovinu, a koji je provodio UNDP kao primarni primalac i DCK BiH, kao potprimalac. U navedenom periodu na području TK je bio aktivan Mobilni tim/jedinica Crvenog križa TK koji je bio angažovan na pružanju podrške određenim prioritetnim ciljnim grupama.