ODRŽANA IZVJEŠTAJNA SKUPŠTINA CRVENOG KRIŽA TUZLANSKOG KANTONA

U skladu sa kalendarom aktivnosti, dana 29.marta 2018.g. održana je redovna izvještajna sjednica Skupštine Crvenog križa TK. Od ukupno 35, sjednici je prisustvovalo 28 delegata koji su ovom prilikom razmatrali Godišnji izvještaj o radu Crvenog križa TK, kao i Finansijski izvještaj za 2017 godinu.

Uz pomenute izvještaje, zastupnici u Skupštini Crvenog križa TK su razmatrali Operativni plan aktivnosti i prioritete djelovanja u 2018.godini, kao i Finansijski plan za 2018.godinu.

Imajući u vidu prezentovane činjenice koje ukazuju na tešku finansijsku situaciju te obim provedenih aktivnosti, prisutni delegati su konstatovali da je stručna služba zajedno sa volonterima ostvarila značajne rezultate te na kvalitetan način pružila podršku socijalno ugroženim kategorijama građana na području Tuzlanskog kantona.

Uz delegate, sjednici Skupštine Crvenog križa TK  prisustvovao je i gospodin Namik Hodžić, generalni sekretar CK FBiH, koji je ovom prilikom istakao da je Crveni križ TK jedna od najjačih organizacija Crvenog križa u F BiH.