JAVNI POZIV

Tuzla, 9.1.2020.godine

U okviru Regionalnog programa lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu – ReLOaD, koji finansira Evropska unija (EU), a implementira Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP), Crveni križ Tuzlanskog kantona u partnerstvu sa Mrežom aktivnog starenja Tuzla i organizacijom Crvenog križa/krsta grada Tuzle realizuje projekat  „Razgovarajmo o demenciji“, koji ima za cilj unapređenje kvaliteta života građana treće životne dobi.

U cilju realizacije projekta Razgovarajmo o demenciji, u periodu januar-juni/2020. godine,  Crveni križ Tuzlanskog kantona  mira raspisuje

JAVNI POZIV

za angažman lica na sljedeće oblasti:

  • Stručni saradnik za izradu i obradu upitnika u istraživanjuPresjek stanja, stavova, usluga i potreba za oboljele od demencije u gradu Tuzli“. – ugovor o djelu
  • Anketar 20 izvršilaca
  • Član stručnog tima savjetovališta za osobe s demencijom i članove njihovih porodica, neuropsihijatar- 2 izvršioca
  • Član stručnog tima savjetovališta za osobe s demencijom i članove njihovih porodica, psihoterapeut- 2 izvršioca
  • Edukator/Trener iz oblasti organizacije i rada grupa za samopomoć –ugovor o djelu/ 2 izvršioca
  • Moderator na konferenciji „Razgovarajmo o demenciji“ – ugovor o djelu / 1 izvršilac

 

Uslovi za prijavu:

Na Javni poziv se mogu prijaviti pojedinci koji ispunjavaju sljedeće uslove:

  • Državljanin BiH;
  • Minimalno 2 godine radnog iskustva u nevladinom sektoru i/ili praktično iskustvo za navedene oblasti.

Prijavu izvršiti putem e-mail-a na ckkanttz@bih.net.ba ili na adresu udruženja (Borić 3; 75000 Tuzla) sa priloženom biografijom  i motivacionim pismom.

Odabrana lica će zaključiti  ugovor o angažovanju uz novčanu naknadu.

 

Prijavu izvršiti najkasnije do 15.1.2020. godine. Odabrani kandidati će biti pozvani na intervju 17.01.2020. godine.

Kontakt osoba, broj telefona i e-mail:

Tanja Bijedić; 035/318-630; ckkanttz@bih.net.ba

U CROPS-u obilježen Međunarodni dan volontera

U okviru projekta „Prevencija i borba protiv ovisnosti o psihoaktivnim supstancama na području Tuzlanskog kantona“  kroz događaj namjenjen volonterima Crvenog križa i štićenicima JU CROPS, obilježen je Međunarodni dan volontera.  Oko 30 volontera CK sa područja TK i štićenika CROPS-a imali su priliku da se informativno i praktično edukuju u oblasti prve pomoći. Kroz informativni dio učesnici su se upoznali  sa osnovnim načelima i pojmovima prve pomoći te naučili kako reagovati u situaciji kad je potrebno pružiti prvu pomoć. Nakon informativnog dijela, učesnici su pratili proces kreiranja realističkog prikaza povreda i stanja  što ih je posebno zainteresovalo. U najzanimljivijem,  praktičnom dijelu događaja,  kreirana su 2 radna/takmičarska poligona, na kojem su učesnici bili podjeljeni u 3 takmičarske ekipe dok je ostatak učesnika raspoređen na zadatake sudija i markiranata. Uz navedene sadržaje, učesnici su vježbali primjenu kardiopulmonalne reanimacije (KPR) uz AED (automatski eksterni defibrilator) što smatramo izuzetno važnim za cjelokupno društvo i povećanje pravovremenih i valjanih reakcija u situacijama kad je neophodna prva pomoć.

Uz dosta zabave i truda, jednodnevni događaj organizovan u znak zahvalnosti volonterima, donio je mnoštvo smijeha, dobrog raspoloženja i motiva da svaki aspekt našeg društva unaprijeđujemo i činimo dostojnim čovjeka.

Po završetku planiranih sadržaja, nakon zajedničkog ručka,proglašena je najuspješnija ekipa te su uručene zahvalnice svim učesnicima za doprinos u obilježavanju Međunarodnog dana volontera.

Ovom prilikom se zahvaljujemo direktoru, uposlenicima i štićenicima CROPS-a na dobrodošlici, srdačnosti i uopće na dosadašnjoj dobroj saradnji.

Ovaj događaj finansijski je podržan od federalnog Ministarstva za obrazovanje i nauku kroz projekat „Prevencija i borba protiv ovisnosti o psihoaktivnim supstancama na području Tuzlanskog kantona“.

Učenici JU OŠ „Banovići Selo“ osvojili prvo mjesto na takmičenju „Misli mine“

Na ovogodišnjem 22. Kantonalnom takmičenju učestvovalo je 12 ekipa sa područja Tuzlanskog kantona. U ugodnoj atmosferi takmičarske ekipe su pokazale zadovoljavajući nivo znanja iz programa upozoravanja na opasnost od mina. Pobjednici takmičenja su učenici JU OŠ „Banovići Selo“ iz Banovića. Na drugo mjesto plasirali su se učenici JU OŠ „Hasan Kikić“ iz Gračanice a  treće mjesto su osvojili predstavnici JU OŠ „Pazar“ iz Tuzle.

Svim učesnicima takmičenja čestitamo na volji i želji da se promoviše i dalje prisutna opasnost od mina te nastojanju da se kroz edukovanje i podizanje svijesti o ovoj opasnosti, sačuvaju ljudski životi.

Ujedno zahvaljujemo i instruktorima, predstavnicima škola, organizacijama Crvenog križa sa područja Tuzlanskog kantona na kontinuiranom učešću  na takmičenju „Misli mine“.

Pobjedničkoj ekipi koja će nas predstavljati na predstojećem federalnom takmičenju “Misli mine” želimo uspješno predstavljanje i dobar plasman.

Posebnu zahvalnost dugujemo domaćinima 22. Kantonalnog takmičenja Crvenom križu općine Čelić i kolektivu JU OŠ „Vražići“ i Udruženja žena Vražići.

IZVJEŠTAJNA KONFERENCIJA MLADIH CRVENOG KRIŽA TK

Tokom posljednjeg vikenda u oktobru 2019. godine, u mektebsko- edukativnom centru Dubnica, općina Kalesija , realizovana je Izvještajna Konferencija mladih Crvenog križa TK.

Pomenuti događaj okupio je 22  volontera iz 7 Aktivnih Konferencija mladih CK općina/gradova  Banovići, Gradačac, Kalesija, Lukavac, Srebrenik,Tuzla i Živinice. Uz redovne aktivnosti za Izvještajnu konferenciju, održana je i edukacija volontera iz oblasti diseminacije, onovni modul. Na ovaj način nastojimo motivisati i zadržati mlade ljude u humanitarnim aktivnostima ali i onim drugim koje su od vitalnog značaja za unaprijeđenje lokalne zajednice. Uz navedene sadržaje, učesnici su prošli i radionicu o dječijim pravima i postupanju s djecom u vanrednim situacijama koju su vodili  Mahir Huremović,predstavnik Centra za socijalni rad općine Kalesija i Muamer Đedović, Crveni križ općine Kalesija.

Zahvaljujemo se Crvenom križu F BiH za značajnu finansijsku podršku, organizaciji World vision u BiH, IZ Općine Kalesija, Centru za socijalni rad općine Kalesija te organizaciji CK općine Kalesija za izuzetno domaćinstvo tokom proteklog vikenda. Posebna zahvala ide volonterima organizacija CK sa područja TK koji su svojim nesebičnim doprinosom omogućili da se Izvještajna konferencija održi u skladu sa ciljevima i vizijom mladih volontera.

Obavljeni besplatni ljekarski pregledi za oko 70 osoba sa područja grada Tuzle!

Kroz projekat „„Svi možemo učiniti napor da se okonča tuberkuloza u našem okruženju“ a koji realizuje Društvo Crvenog krsta/križa BiH, danas je u MZ Gornja Obodnica završen još jedan besplatni ljekarski pregled za stanovništvo.  Time je kroz dva ljekarska pregleda obuhvaćeno oko 70 osoba sa rubnih područja grada Tuzle.

Inače, kroz pomenuti projekat realizovana su ukupno  četiri besplatna ljekarska pregleda na području Tuzle i Kalesije a u toku Nedelje/Tjedna borbe protiv TB-a planirana je i realizacija dva edukativna predavanja za učenike završnih razreda osnovnih škola na području Tuzle i Kalesije.

Produžen rok za prijavu polaznika na kurs za njegovatelje!

Crveni križ Tuzlanskog kantona poziva zainteresovane polaznike da se prijave na Kurs za njegovatelje koji počinje 16. septembra 2019.godine.

Program obuke za njegovatelje/njegovateljice radi se po modelu Švicarskog Crvenog križa, a Nastavni plan i program po kojem se izvodi obuka odobren je od strane Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta TK (broj: 10/1-38-16615-1/13 od 07.11.2013.) i spada u domenu neformalnog obrazovanja.

Kurs traje šest mjeseci, a polaznici tokom obuke kroz 240 časova teorije i vježbi te 260 časova praktične nastave stiču znanja i vještine za obavljanje poslova i radnih zadataka za zvanje njegovatelj čime po završetku obuke ukoliko uspješno polože završni ispit i dobiju certifikat, povećavaju svoje šanse na tržištu rada.

U Program osposobljavanja za obavljanje poslova njegovatelja starijih i nemoćnih lica može se upisati osoba koja ima završenu osnovnu školu, 18 godina starosti i da je zdravstveno sposobna za obavljanje poslova njegovatelja.

 

Prijave se primaju do 16. septembra 2019.godine na:

Telefon: 035/318-630

e-mail: ckkanttz@bih.net.ba

250 paketa školskog pribora za prvačiće na području TK

Uz podršku organizacije Crkva Isusa Hrista Sveci Posljednjih Dana iz SAD-a, danas smo obradovali 70 prvačića iz općine Kladanj sa školskim priborom. Dječiji osmijeh i sreća nemaju cijenu. Pored prvačića iz Kladnja, školski pribor će dobiti i 150 prvačića iz Gračanice i Živinica.

Prijem za predstavnike Crvenog krsta/križa Tuzlanskog kantona

Prijem za predstavnike Crvenog krsta/križa Tuzlanskog kantona

 

Premijer Tuzlanskog kantona Denijal Tulumović upriličio je danas prijem za Seada Jamakosmanovića i Merimu Sarajlić predsjednika i sekretara kantonalne organizacije Crvenog križa Tuzlanskog kantona.

Ovom prilikom ukratko su prezentirane redovne, ali i one vanredne i projektne aktivnosti koje realizira Crveni križ TK. Kako je istaknuto ova organizacija vodi brigu o oko 3.200 socijalno ugroženih građana Tuzlanskog kantona, a u svom djelovanju okuplja oko 750 volontera.

Premijer Tulumović je istaknuo da su aktivnosti koje Crveni križ TK  realizira prepoznatljive i po kvalitetu i po vremenu, odnosno kontinuitetu u kojem se realiziraju.

“Vlada cijeni i podržava brojne aktivnosti Crvenog križa. Ove godine u Budžetu su planirana određena sredstva za rad Crvenog križa i potrudit ćemo se da ta sredstva što prije budu operativna i stavljena Organizaciji na raspolaganje. U tom svjetlu sagledat ćemo mogućnosti, a Crveni križ to nesumnjivo zaslužuje, da se iznađe sistemsko rješenje za finansiranje rada ove organizacije, a sve kako bi smo im omogućili da još kvalitetnije realiziraju svoje humanitarne projekte, te da budu još prisutniji tamo gdje je to uistinu potrebno”, rekao je premijer Tulumović.

Osim premijera današnjem sastanku su prisustvovali ministrica zdravstva Dajana Čolić i ministar finansija Suad Mustajbašić.

Članak preuzet sa tuzlarije.net – Odjeljene za informisanje TK

Poziv za prijavu polaznika na Kurs za njegovatelje

Crveni križ Tuzlanskog kantona poziva zainteresovane polaznike da se prijave na Kurs za njegovatelje koji počinje 16. septembra 2019.godine.

Program obuke za njegovatelje/njegovateljice radi se po modelu Švicarskog Crvenog križa, a Nastavni plan i program po kojem se izvodi obuka odobren je od strane Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta TK (broj: 10/1-38-16615-1/13 od 07.11.2013.) i spada u domenu neformalnog obrazovanja.

Kurs traje šest mjeseci, a polaznici tokom obuke kroz 240 časova teorije i vježbi te 260 časova praktične nastave stiču znanja i vještine za obavljanje poslova i radnih zadataka za zvanje njegovatelj čime po završetku obuke ukoliko uspješno polože završni ispit i dobiju certifikat, povećavaju svoje šanse na tržištu rada.

U Program osposobljavanja za obavljanje poslova njegovatelja starijih i nemoćnih lica može se upisati osoba koja ima završenu osnovnu školu, 18 godina starosti i da je zdravstveno sposobna za obavljanje poslova njegovatelja.

 

Prijave se primaju najkasnije do 05. septembra 2019.godine na:

Telefon: 035/318-630

e-mail: ckkanttz@bih.net.ba