Završena obuka prve pomoći za 1384 policijska službenika MUP-a TK!

Na osnovu potpisanog Sporazuma o saradnji između Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona i Crvenog križa Tuzlanskog kantona u prethodna dva mjeseca realizovana je obuka iz prve pomoći za policijske službenike MUP-a TK. Obuka je realizovana u saradnji sa CK općina/grada na području Tuzlanskog kantona.
Obukom iz oblasti prve pomoći kroz 113 edukacija obuhvaćena su 1384 policijska službenika MUP-a TK, a prema planu i programu obuke, polaznici kursa su imali priliku steći znanja i vještine iz oblasti: Diseminacije, Kardiopulmonalne reanimacije uz upotrebu automatskog eksternog defibrilatora, preloma, rana, krvarenja, naglo nastalih stanja i oboljenja, opekotina, te segmenta koji se tiče psihosocijalne podrške.
Tokom realizacije projekta, angažovano je ukupno 20 certificiranih instruktora prve pomoći koji su kroz teoretski i praktični dio prenosili znanja i vještine pružanja prve pomoći.
Sve aktivnosti realizovane su u saradnji i koordinaciji sa Odsjekom za edukaciju Ministarstva unutrašnjih poslova TK.
U nastavku, donosimo vam pregled aktivnosti:

📍
113 predavanja
📍 1384 edukovana policijska službenika
📍 20 instruktora
Predavanja su realizovana u prostorijama:

📍 CK TK
📍 CK Banovići
📍 CK Čelić
📍 CK Doboj Istok
📍 CK Gračanica
📍 CK Gradačac
📍 CK Kalesija
📍 CK Lukavac
📍 CK Srebrenik
📍 CK Tuzla
📍 CK Živinice
📍 Prostorije Specijalne policije MUP-a TK.