image-0-02-05-969dd4bd41339e08dbac1e2acda82320183e35a816c47ecff1c3b92b1481f525-V

Održana redovna godišnja Skupština Crvenog križa Tuzlanskog kantona

image-0-02-05-969dd4bd41339e08dbac1e2acda82320183e35a816c47ecff1c3b92b1481f525-V

image-0-02-05-0f4a851f0c1bca9041fe2bc09a85ce938bd4034e2a9d8e9164ba5388c5ca7670-Vimage-0-02-05-d3e3742bccec22f7ba6616449c5a78241764c126ee5cca86238e557463372e7d-V

U skladu sa kalendarom aktivnosti danas je u prostorijama Crvenog križa Tuzlanskog kantona održana redovna godišnja sjednica Skupštine Crvenog križa Tuzlanskog kantona. Od ukupno 35 zastupnika sjednici je prisustvovalo 23 zastupnika koji su na današnjoj sjednici razmatrali Godišnji izvještaj o radu Crvenog križa TK, kao i finansijski izvještaj za proteklu godinu. Razmatrajući navedene izvještaje zastupnici su konstatovali da je uprkos jako teškoj materijalno-finansijskoj situaciju u kojoj se nalazi Crveni križ TK,  tokom 2016.godine na kvalitetan način realizovan veliki broj aktivnosti koje su imale za cilj podršku socijalno ugroženim kategorijama građana na području Tuzlanskog kantona.

Uz razmatranje izvještaja o radu u protekloj godini, zastupnici u Skupštini CK TK su razmatrali i Operativni plan aktivnosti i prioritete djelovanja u 2017.godini, kao i Finansijski plan za 2017.godini.

Sjednici je uz zastupnike u Skupštini i Stručnu službu Crvenog križa TK, prisustvovao i Generalni sekretar CK FBiH, gdin.Namik Hodžić koji je u svom obraćanju naglasio da je Crveni križ Tuzlanskog kantona jedna od najjačih organizacija Crvenog križa u FBiH, ali i podsjetio na obaveze organizacija CK, posebno u provođenju javnih i drugih zakonskih ovlaštenja.

Obzirom da je u cijeloj strukturu Crvenog križa u BIH 2017.godina izborna godina, ovom prilikom svim zastupnicima u Skupštini CK TK uručene su zahvalnice za doprinos i angažman u radu Crvenog križa TK u mandatnom periodu 2013.-2017.godina.