CK Banovići

Adresa: Branilaca 27, 75 290 Banovići
Tel/Fax: 035/875-065
E-mail: banovici@ckfbih.ba
Sekretar: Almir Imamović